Jacob en Esau, Bibliodrama/Theater in de kerk

25 februari 2014

De Sint Norbertusparochie te Roosendaal organiseert op 29 maart 2014 Bibliodrama voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar . De activiteit vindt plaats in de Moeder Godskerk (President Kennedylaan 73 te Roosendaal) en begint om 19.00 u.

“Bibliodrama is een activiteit die destijds door het bisdom werd geïnitieerd en georganiseerd en nu door parochies zelf wordt gedragen,” vertelt Jochem van Velthoven, priesterstudent van het bisdom van Breda en stagiaire in de Roosendaalse Sint Norbertusparochie. “Het bisdom speelt een ondersteunende rol. Zo verzenden de vicariaten de uitnodigingen, het persbericht en de posters naar de parochies, en vorm ik samen met pastoraal werkster Ineke Leemput en diakenstudent Anton Janssen de organiserende werkgroep.”

“We doen duidelijk een beroep op het netwerk van de parochie. Dit levert nieuwe bondgenootschappen op en zorgt ervoor dat we de kosten in de hand houden.” Jochem van Velthoven vervolgt: “Hierdoor kunnen we gebruik maken van stagiaires van het R.O.C. Zij staan in voor de techniek en de audio-visuele aspecten van het bibliodrama. Voor hen geldt dit als maatschappelijke stage. Allerlei vrijwilligers uit de parochie bieden hun diensten aan zoals leden van RKJ Roosendaal, de jongerengroep van de Sint Norbertusparochie,” aldus Jochem.

Tijdens het bibliodrama zal het verhaal van Jacob en Esau centraal staan. “We kiezen afwisselend voor een Oud- en Nieuw Testamentisch verhaal,” vertelt Jochem. “Dit jaar dus voor deze pericope uit het boek Genesis. Het is een dynamisch verhaal over twee broers, elkaars concurrenten, die uit elkaar gaan en zich op een gegeven moment weer verbroederen. Vervolgens gaan ze hun eigen weg. Het laat zich ook plaatsen naar deze tijd waar jongeren ook elkaars concurrenten kunnen zijn maar ook samen op weg gaan. Het verhaal biedt veel mogelijkheden om dit in beeld te brengen.”

Belangstellenden kunnen zich opgeven via: E: theaterindekerk@sint-norbertusparochie.nl

 

Andere berichten