Jaarverslag 2019 gepubliceerd

10 augustus 2020

Het jaarverslag van 2019 van het Bisdom Breda kan vanaf vandaag worden gedownload via de website van het bisdom. Het verslag is als magazine uitgebracht en bevat verschillende hoogtepunten van het vorige jaar.

‘Mensen dichterbij Jezus Christus brengen’
“U zult deze editie lezen als ‘van voor corona,” schrijft de redactie in het voorwoord. “Als er één onderwerp is dat in 2019 prominent op de agenda van het Bisdom Breda stond, dan is dat de missionaire Kerk. Ook in 2020 zullen activiteiten -zo goed als mogelijk- gericht zijn op het helpen van parochies om de missie die zij hebben te verwezenlijken: mensen dichter bij Jezus Christus brengen. Dit is de taak van de Kerk in elke tijd: zowel voor, als tijdens als na een periode van crisis.”

Thematisch
Het jaarverslag is thematisch opgebouwd. Per onderwerp worden de gebeurtenissen in 2019 uitgewerkt. Dit was al het geval bij de financiële paragrafen en onderdelen van het bisdom die een eigen statuur hebben, zoals het Sint Franciscuscentrum en Priester- en diakenopleidingscentrum Bovendonk.

Magazine wordt nieuwsbrief
Eind 2019 startte het Bisdom Breda een communicatie-onderzoek om beter zicht te krijgen op de communicatiebehoeften van mensen met wie het bisdom in contact staat. Hoewel veel resultaten ook ‘pre-corona’ zijn, geven de uitkomsten voldoende basis voor een aantal nieuwe keuzes. De meest opvallende verandering is het overstappen van het Bisdom Magazine naar een papieren nieuwsbrief. Meer nieuws hierover volgt later deze week.

 

Andere berichten