Jaarverslag 2016 Bisdom Breda: Voorpublicatie

22 februari 2017

Deze week verschijnt het jaarverslag 2016 van het Bisdom Breda. Het Jaarverslag verschijnt in de vorm van een Bisdom Magazine. Het kalenderjaar 2016 viel voor een groot deel samen met het heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de kathedraal in Breda, de basilieken in Hulst, Oudenbosch en Oosterhout, en in vele parochies werden in dit jaar extra activiteiten aangeboden.

Pastorale initiatieven in het bisdom worden gecombineerd met aandacht voor roepingen, contacten met de religieuzen en de zorg om de financiën en de kerkgebouwen. Het overzicht van de deelname aan het kerkelijk leven is als bijlage opgenomen.

Het financieel overzicht en de deelname aan het kerkelijk leven zijn als voorpublicatie beschikbaar.

cover Magazine Jaarverslag 2016

Andere berichten