Jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst van caritasinstellingen en bisdomleiding

19 maart 2013

Bestuursleden van de (inter)parochiële caritasinstellingen zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst van de bisdomleiding met de parochiële caritasinstellingen.

Op de agenda staat een uitwisseling met bisschop Liesen over diaconie en caritas. De bisschop geeft een toelichting op de samenwerking tussen diaconie en caritas in de nieuwe samenwerkingsverbanden.

De bijeenkomsten (20.00-22.00 uur) vinden plaats per vicariaat. De data en locaties zijn:

– Voor het vicariaat Middelburg: dinsdag 16 april in parochiecentrum De Ark, Hontestraat 6, 4411 CL Rilland
– Voor het vicariaat Breda: donderdag 18 april in de Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda

De caritasinstellingen worden verzocht om zich vooraf aan te melden voor deze bijeenkomsten via het secretariaat van het bisdom van Breda, T 076 5223444, E programmagids@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten