Interview met bisschop Liesen: Geloven en getuigen

23 mei 2013

Op donderdag 23 mei zond de regionale omroep ZuidWestTV een interview uit met mgr. Liesen. In het programma ‘Onder 4Ogen’, een gesprek van ongeveer 40 minuten, spreekt de bisschop over zijn leven en roeping, het geloof en de Kerk.

Het interview werd opgenomen in de Mariakapel van het Markiezenhof in Bergen op Zoom.

“Geloof was heel sterk aanwezig in ons gezin,” vertelt de bisschop.” We baden elke avond de Rozenkrans. Vader bad voor en wij baden na. Heel eenvoudig. Geloof was een vast onderdeel van het leven.”

Bewust biddend nadenken
“Ik was misdienaar-acoliet. Na een mis op zondag vroeg een invallende priester mij: priester worden is dat niets voor jou? Ik was vijftien jaar en ben toen bewust biddend gaan nadenken over de vraag: wat moet ik gaan doen? Ik bleef in gesprek met die priester. Hij stuurde niet, maar luisterde. Ook mijn ouders stuurden mij niet. Terugkijkend zie ik wel dat ze het mogelijk gemaakt hebben.”

Ja zeggen
Het gesprek gaat over de vraag van de nuntius om hulpbisschop te worden van het bisdom ’s-Hertogenbosch. “Een vraag waarop je ja mag zeggen, omdat die ligt in het verlengde van de beschikbaarheid die je uitspreekt bij de prieterwijding.” En later de vraag om bisschop te worden van Breda. En over de ‘ambitie’ van de bisschop: “Het geloof dat ik ontvangen heb en waarvan ik leef doorgeven, en mogelijk maken dat het doorgegeven wordt.”

Geestelijk leven
En natuurlijk over geloof in deze tijd: “Geloof is iets van een relatie. Iets dat groeit tussen een persoon en God,” aldus de bisschop. Er zijn minder gelovigen en er moeten kerken worden gesloten. Maar, zegt de bisschop, “de behoefte aan echt geestelijk leven is ontzettend groot. “

Dat is een uitdaging voor de Kerk: “Veel oudere mensen hebben weet van het geloof en zijn thuis in de Kerk. Maar er is ook een hele generatie die niet meer zoveel weet en die zich niet meer zo thuisvoelt. Maar die horen er op een bepaalde manier wel bij. Het verlangen naar een geestelijk thuis en de roeping tot geestelijk leven, die in elke mens is ingeboren, is groot.”

Getuigen
Geloof is niet ‘overtuigen’, vertelt de bisschop, maar ‘getuigen’. En dat doet de Kerk door het geloof te leren, het te vieren in de sacramenten en heel bijzonder in de eucharistie, en door te dienen.

De uitzending wordt herhaald op zaterdag 25 en zondag 26 mei. Het interview is ook te bekijken op internet.

 

Andere berichten