Installatieviering mgr. dr. J.W.M. Liesen

28 januari 2012

Vandaag, zaterdag 28 januari, neemt mgr. J.W.M. Liesen de zetel van het bisdom van Breda in bezit tijdens een plechtige eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal. De bisschopsstaf die mgr. dr. J. Liesen gebruikt in de viering is de staf van mgr. G. de Vet (1962-1967), de voorganger van mgr. Ernst.

De staf mondt uit in een slang met een kruis in zijn bek. De slang symboliseert de voorzichtigheid, de prudentia, een van de vier kardinale deugden. De bisschopsstaf is het teken van de herderlijke zorg van de bisschop voor zijn gelovigen. Deze bisschopsstaf is ontworpen door Niel Steenbergen (1911-1997).

De naam van de nieuwe bisschop van Breda werd voorafgaand aan de installatieviering aangebracht op de glasplaat achterin de kerk met alle namen van de bisschoppen van Breda.

De glasplaat in de kathedraal toont de namen van de bisschoppen van Breda.

Het wapen van de bisschop werd aangebracht op de bisschopszetel.

De collecte tijdens de viering is bestemd voor de restauratie van het Maria raam in de H. Antoniuskathedraal. De directe kosten die gemoeid zijn met de restauratie bedragen € 18.000.

Het wapen van bisschop Liesen op de bisschopszetel met op de achtergrond het Maria raam.

Het Maria raam bevindt zich aan de noordzijde van de kathedraal en heeft als titel: Maria, toevlucht der zondaars. Het Maria raam is ontworpen door Pierre Cuypers en vervaardigd door het atelier Nicolas uit Roermond. Het raam is in 1915 geplaatst. Maria is in het centrum van het raam geplaatst, omgeven door engelen. Aan de bovenzijde is de Heilige Drievuldigheid afgebeeld. Op aarde schaart de biddende Kerk zich rond haar.

  • Een bijdrage overmaken voor de restauratie van het raam kan via de parochie. Het gironummer van de parochie voor een gift is: gironummer 1068062, Parochie Breda-Centrum.

 

Andere berichten