Inspirerende slotviering op diocesane beleidsdag

22 januari 2007

Op het einde van de beleidsdag gingen bisschop-coadjutor Van den Hende en Liesbeth Verkade-van Zantvliet, pastoraal werkster in de regio Rucphen, voor in een afsluitende gebedsviering. De deelnemers ontvingen uit de handen van de bisschop-coadjutor de zending en zegen om hun werk in hun geloofsgemeenschappen voort te zetten.
In een korte overweging stond hij stil bij het slot van het Matteüsevangelie waar Jezus zijn leerlingen uitzendt. “Er komt een einde aan de periode dat Jezus op de vertrouwde manier bij zijn leerlingen was. Hij gaat heen. We lezen deze lezing in het A-jaar op het Hoogfeest van Hemelvaart en ieder jaar op het Hoogfeest van de Heilige Willibrordus. Willibrord is door de Heer gezonden, net zoals wij van de Heer onze bezieling ontvangen.”
Bisschop-coadjutor Van den Hende beklemtoonde dat we, om het geloof te kunnen doorgeven, zelf steeds moeten beseffen dat we leerlingen blijven en ons moeten blijven openstellen voor het geloof dat we ontvangen hebben. Hij wees erop dat Matteüs in zijn geboorteverhaal Jezus aanduidt als Emmanuel, God met ons. Juist op het einde van dit Evangelie zegt Jezus dat Hij met ons zal zijn alle dagen. “God trekt met ons mee op onze pelgrimstocht. Hij is altijd aanwezig. Om deze aanwezigheid te ervaren bidden we en vragen God om zijn zegen,” besloot de bisschop-coadjutor zijn korte overweging.

Enthousiaste vrijwilligers
Voor de vele vrijwilligers was het allereerst een enthousiasmerende dag. Zij genoten van de proeflokalen en de onderlinge contacten. Voor Jaap Klok uit Hulst is het zaak de goede elementen van deze dag naar zijn regio mee te nemen. “Het nieuw plan spreekt mij zeker aan,” zegt hij desgevraagd. Fons Schelfhout uit Heinkenszand: “Zelf bezocht ik een proeflokaal over het werken met kinderen in de Bredase Jeruzalemparochie. Ik werd geraakt door het elan van jonge ouders. In korte tijd komen zo’n 70 tot 80 peuters regelmatig bijeen rond bijbelverhalen. In onze regio moeten we kijken of we ook zo iets kunnen opzetten.” 
Voor bisschop-coadjutor Van den Hende was het na zijn wijding zijn eerste grote diocesane ontmoeting. “Ik vind het een bijzondere dag, omdat ik de mensen zo gezamenlijk tref. Deze dag maakt me er weer van bewust dat het geloof dat ons is toevertrouwd om getuigenis vraagt. De aanwezigheid van zowel bisschop Ernst als bisschop Muskens liet me voelen dat ik in een traditie sta, waarin het geloof wordt doorgegeven.” 

Andere berichten