Inspiratiedag ‘Geloof in kinderen 2008’

20 mei 2008

Zaterdag 17 mei werd in de St-Josephkerk in Roosendaal voor de tweede maal een inspiratiedag rond het thema ‘Geloof in kinderen’ gehouden. Deze dag werd georganiseerd vanuit het project ‘Geloof in kinderen’ van het bisdom in samenwerking met Bredase afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Vertegenwoordigers van werkgroepen Eerste communie, Gezinsvieringen en Kindernevendiensten en alle dirigenten van koren uit het bisdom waren uitgenodigd voor deze dag.

Project geloof in kinderen
Projectleider Jos de Kreek van het project ‘Geloof in kinderen’ gaf een kort overzicht van het project en de resultaten. “Het project wil ouders, school en parochie met elkaar in contact te brengen om activiteiten te organiseren rond de geloofsvorming van kinderen. We kiezen daarbij voor aantrekkelijke en concrete vormen als zangspellen en theatervoorstellingen en dergelijke,” vertelde hij. Het project is een pilot in een aantal plaatsen om na te gaan welke vormen succesvol zijn, zodat deze later op meer plaatsen gebruikt kunnen gaan worden.

Kinderkerk
Het programma van de dag bestond uit twee workshops. Pastoraal werker Han Geppaart vertelde op inspirerende wijze over de ervaringen met de kinderkerk in de Jeruzalemparochie in Breda, een maandelijkse kinderviering gericht op kinderen én hun ouders. Han gaf een goed inzicht in het totale programma van de Jeruzalemparochie en de plaats van de kinderkerk daarin. Vervolgens presenteerde hij de overwegingen achter de opzet van de kinderkerk, ondersteund met aansprekende voorbeelden uit vieringen van de afgelopen periode.

Kinderkoorzang
Na de pauze nam Bertie van Sevenbergen, dirigent en muziekpedagoge, de aanwezigen mee door een bloemlezing van nieuw materiaal op het gebied van de kinderkoorzang. Rond de piano konden de deelnemers proeven aan een tiental liederen met enthousiaste uitleg over de achtergronden en gebruiksmogelijkheden. Tussen de liederen door kregen de aanwezigen nuttige tips over het instuderen van de liederen met een kinderkoor.

Ervaringen
De afsluitende lunch was een zeer goede gelegenheid om de ervaringen van de dag samen door te spreken en nog overgebleven vragen te bediscussiëren. De aanwezige identiteitsbegeleider van expertisecentrum iXs, Jan Meeusen, nam de gelegenheid te baat om de aanwezigen iets te vertellen over de mogelijkheden die het expertisecentrum biedt om de samenwerking tussen scholen en parochies te versterken.

Het project ‘Geloof in kinderen’ is nu afgerond. Vanuit de ervaringen die met het project zijn opgedaan, wordt bekeken hoe het project een positief vervolg kan krijgen in de parochies van het bisdom Breda.

 

Andere berichten