Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’: een landelijk initiatief

14 maart 2019

De zeven Nederlandse bisdommen organiseren op zaterdag 6 april voor de eerste keer een landelijke inspiratie- en verdiepingsdag met als thema ‘Caritas beweegt’. Op deze dag zal Martijn Kurstjens het project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’ presenteren vanuit het Bisdom Breda. Enkele ‘medelanders’ zijn vanuit dat project een moestuin gestart en schenken als tegenprestatie de helft van hun opbrengst aan de Bredase Voedselbank.

Vanuit het hele land zijn er diaconale projecten die op deze dag aan bod komen. In een brief die onder meer is verstuurd aan PCI’s, parochies en diaconale werkgroepen bevelen missiesecretaris Ben Hartmann en caritasfunctionaris diaken Wim Tobé de dag van harte aan: “Het is een unieke gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en anderen te laten delen in de ervaringen die u in uw parochie, PCI of werkgroep heeft.”

De ontmoetingsdag (10.00-17.00 uur) wordt gehouden in Abdijhof Mariënkroon (Abdijlaan 8, 5263 VP Nieuwkuijk, nabij ’s Hertogenbosch).

Het ochtendprogramma begint met een eucharistieviering en diverse inleidingen. Kardinaal Peter Turkson uit Ghana is hoofd van het Vaticaanse Ministerie voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Hij, of een van zijn naaste medewerkers, zal deze dag spreken over het belang van caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende samenleving. (Er zijn tolken aanwezig.) Hilde Kieboom, voorzitter van de gemeenschap Sant’Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoorzitter van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), gaan in op nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor de diaconie.

Deze inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Kansfonds.

(Foto: Bisdom Breda)

 

Andere berichten