Inspiratiebox Kerkbalans brengt nieuwe mogelijkheden onder de aandacht

1 september 2016

Parochies kunnen het materiaal voor de actie Kerkbalans 2017 bestellen. Econoom Gerard de Rooij heeft hen hierover begin augustus per brief geïnformeerd. Het voorbeeldmateriaal voor de actie werd toegestuurd en de bestellijst. Een bijzondere extra die parochies dit jaar wordt toegestuurd is de ‘Inspiratiebox Kerkbalans 2017’.

De Actie Kerkbalans 2017 wordt gehouden van zaterdag 21 januari t/m 5 februari. De campagne 2017 heeft als thema: Mijn kerk verbindt.

Inspiratiebox
De Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) wil graag de parochies en parochiekernen uitdagen om meer gebruik te maken van de materialen en de website www.kerkbalans.nl. Daarom werd de inspiratiebox Kerkbalans 2017 ontwikkeld. Met de inspiratiebox wordt een vernieuwende communicatie en ook geldwervingsactie beoogd.

In de inspiratiebox zijn enkele nieuwe materialen opgenomen, zoals een ‘waaier’, waar beknopt de verschillende stappen voor de voorbereiding van de actie worden toegelicht en een ‘infographic’. Daarop worden enkele belangrijke kerngetallen van de kerk op grafische en beeldende wijze weergegeven. In de inspiratiebox is ook informatie opgenomen over de wedstrijd voor de mooiste en beste folder voor de Actie Kerkbalans. Parochies kunnen meedoen door hun ontwerp uiterlijk 1 december 2016 in te dienen. De winnaars kunnen een geldbedrag winnen van € 500, € 1.000 of € 2.000.

Parochies zijn gevraagd om hun bestelling voor de verschillende materialen tijdig door te geven aan het bisdom, vóór 9 september. In de inspiratiebox is daarvoor een bestelformulier opgenomen

Ontwikkel eigen materiaal
Econoom De Rooij: “Wij hopen dat iedereen weer enthousiast meedoet aan de Actie Kerkbalans, en ook dat parochies de mogelijkheden om een eigen folder te maken steeds beter gaan benutten. De praktijk wijst namelijk uit dat hoe meer het materiaal op de eigen parochiegemeenschap is afgestemd, zoals bijvoorbeeld door het opnemen van eigen fotomateriaal in de folder, des te groter de deelname en des te hoger de opbrengst voor de parochie zal zijn.”

“De actie Kerkbalans is de afgelopen decennia voor de parochies een enorme uitkomst geweest. Want hoewel de kerkgemeenschap geleidelijk kleiner werd en vooral het kerkbezoek sterk afnam, bleven de financiële inkomsten onder meer door deze actie op peil. Pas de laatste jaren beginnen we een omslag te zien. De vergrijzing onder de betalende leden gaat door. Ook het ‘levend geld’ (collectes en stipendia) zal afnemen. Het morele appel op de leden heeft dus jarenlang zijn werk goed gedaan. Des te meer reden om naar nieuwe impulsen om te zien om de inkomsten op peil te houden en zo mogelijk te vergroten,” aldus de econoom.

Richtbedrag
Het bisdom Breda hanteert een richtbedrag voor de actie Kerkbalans. Geadviseerd wordt deelnemers aan de actie Kerkbalans een parochiebijdrage van € 116 per huishouden te vragen. Parochies die inmiddels gebruikmaken van de Kerkbijdrage-module in Navision, kunnen daarnaast in een persoonlijke brief betalende leden de suggestie kunnen doen van een geringe verhoging in vergelijking met de bijdrage van het vorige jaar. Het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap mag voor wie dat kan betalen, iets kosten. Het onderhouden van een geloofsgemeenschap kost nu eenmaal geld.

Gerichte acties
Gerard de Rooij: “Een andere methode om meer geld te werven is het voeren van gerichte acties. Dat kan overigens het gehele jaar door. Het vermelden van een begrotingstekort werkt niet stimulerend om een bijdrage te doen. Het noemen van bepaalde concrete bedragen, die echt nodig zijn om bijvoorbeeld een goede alpha-cursus op te zetten, jongerenwerk van de grond te tillen, een deel van de kerk op te knappen of te vernieuwen, dat kan allemaal helpen om de mensen warm te maken geld te doneren. Dat vraagt een goede brief of aangepaste folder en soms ook het gericht aanschrijven van bepaalde doelgroepen die daarvoor ook echt te interesseren zijn. De kans op resultaat is vele malen groter dan bij een algemene, niet gerichte folder.”

Parochies worden ook geattendeerd op de Periodieke giften en de fiscale aftrekbaarheid. Parochianen die deze mogelijkheid benutten, kunnen een aanzienlijk hoger bedrag aan hun parochie geven voor hetzelfde netto bedrag van hun inkomen. Ook is het goed mensen erop te wijzen de kerkgemeenschap in hun testament op te nemen.

 

Andere berichten