Inschrijving WJD-reis bisdom Breda geopend

5 december 2015

Op zondag 22 november is de inschrijving voor de WJD-reis vanuit het bisdom Breda officieel geopend. Dit gebeurde tijdens de diocesane jongerenbijeenkomst die in Breda gehouden werd en die bijzonder in het teken stond van de Wereld Jongerendagen (WJD) te Krakau, in de zomer van 2016. De eerste inschrijving werd voltooid door kersverse kapelaan Jochem van Velthoven. Hij is lid van de kerngroep die de WJD-reis van de bisdommen Breda en Rotterdam organiseert. Na hem volgden de eerste inschrijvingen van jongeren.

‘LET’S GO – Weg van Barmhartigheid’
De WJD reis van het bisdom Breda en Rotterdam heeft als naam ‘LET’S GO – Weg van Barmhartigheid’. Na de heilige mis in de Antonius kathedraal, werd de achtergrond van de WJD gepresenteerd, en werd er praktische informatie over deze specifieke reis gegeven. De naam van de reis sluit helemaal aan bij het thema van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, en het thema van de WJD zelf ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’. Het thema van de inleiding, die dit keer werd gegeven door bisschop Liesen, was dan ook ‘barmhartigheid’.

Zaligsprekingen
De bisschop vertelde eerst iets over de zaligsprekingen in het algemeen. Hij begon zijn verhaal met uitleg rondom de schijnbare tegenstelling die de zaligsprekingen in zich dragen. Zo ging hij in op de vraag die soms leeft bij jongeren: hoe kun je nu zalig, gelukkig, genoemd worden als je allerlei moeilijke (of minder gangbare of populaire) dingen meemaakt? De bisschop gaf aan dat je, juist door het leven en erkennen van deze schijnbare tekorten, ruimte schept voor God in je leven. Door te weten dat niet alles van jou afhangt, maar dat je God en zijn gaven nodig hebt en hiervoor open staat, word je juist rijker, gelukkiger. Daarna werd er nog ingegaan op het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waar onderling nog even over werd doorgesproken.

Middagprogramma
In de middag gingen de jongeren op weg naar de icoon van Onze Lieve Vrouwe van Czestochowa, net buiten het stadscentrum van Breda. Hier werd uitleg gegeven over deze Poolse icoon, en werd gezamenlijk het officiële WJD gebed gebeden. De jongeren vervolgden hun weg naar de Catharinakerk in het Begijnhof, waar een moment van Aanbidding was. Ook was er de gelegenheid het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Op deze manier werd erbij stilgestaan dat we de barmhartigheid van God mogen ontvangen. Na afloop van het gebedsmoment ging de groep terug naar de kantine van het bisdomkantoor, waar de inschrijving voor de WJD van start ging.

De volgende diocesane jongerenbijeenkomst wordt gehouden op zondag 20 december, te Roosendaal. Deze bijeenkomst heeft een diaconaal karakter, en zal afgesloten worden met een kerstdiner.

Diaken Van Velthoven, lid van de kerngroep van de WJD-reis, schrijft zich in voor de WJD 2016 naar Polen.

Andere berichten