Informatiedag gewijde ambten in bisdom Breda succesvol

1 mei 2007

Op roepingenzondag 29 april werd er een informatiedag voor de gewijde ambten in het bisdom Breda georganiseerd Het bisdom Breda mocht acht belangstellenden begroeten op deze roepingendag. Allen waren afkomstig uit het bisdom Breda. Rector Ham: “Het feit dat mensen meer informatie zoeken over het gewijde ambt maakt het initiatief, in deze vorm voor het eerst in het bisdom, tot een succes.”

Volgelingen van de Goede Herder
De dag opende met een gezongen eucharistieviering, gecelebreerd door bisschop-coadjutor Van den Hende. In zijn preek lag de nadruk erop dat degenen die herders mogen zijn, eerst ook schapen moeten kunnen zijn: leerlingen en volgelingen van Christus, de Goede Herder. Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers en rector Ham concelebreerden.

Gedurende de dag verzorgden bisschop-coadjutor Van den Hende en rector Ham inleidingen. Mgr. Van den Hende belichtte het specifieke gewijde ambt van permanent diaken en priester vanuit de Schrift, de traditie en de kerkelijke documenten. Rector Ham sprak over het begrip roeping in de Bijbel.

Roepingenervaringen
De geïnteresseerden kregen nadere uitleg over de opbouw van de studie op Bovendonk. Voor de lunch voegden enkele wijdingskandidaten van het bisdom zich bij de groep. De huidige Bredase studenten verzorgden een rondleiding door het gebouw en deelden hun eigen roepingervaringen met de belangstellenden. De dag werd besloten met het bidden van de vespers.

Nieuw initiatief
Het was de eerste keer dat het bisdom Breda voor deze opzet koos. Rector Ham: “Twee jaar geleden is er een Open Dag geweest voor een ieder die met onze opleidingen en diensten kennis wilde maken. We hebben ons nu heel in het bijzonder willen richten op mensen die interesse hebben voor het priester- of diakenambt, zonder anderen onder te willen waarderen.” Ham vertelt dat bisschop-coadjutor Van den Hende het initiatief voor deze vorm heeft genomen. “Veel andere bisdommen kennen al een informatiedag over specifieke roepingen.”

De organisatoren zijn van mening dat er ieder jaar tenminste een keer zo’n dag georganiseerd moet worden. De belangstelling voor deze dag heeft hen in die mening gesterkt.

Andere berichten