Informatiebijeenkomsten bisdombedevaart: ’s-Heerenhoek (bisdombedevaart Polen 2014)

5 november 2013

Op dinsdag 29 oktober organiseerde het bisdom Breda en Pelikaan Groepsreizen in ‘s-Heerenhoek een voorbereidende bijeenkomst over de diocesane bedevaart naar Polen. Deze reis, in de voetstappen van paus Johannes Paulus II, vindt plaats van 18 tot en met 25 oktober 2013.

“De bijeenkomsten kennen steeds dezelfde opbouw,” vertelt vicaris Paul Verbeek. “We beginnen met een eucharistieviering in de parochiekerk. Daarna volgt een uitleg van de bedevaart. De vicarissen belichten de persoon en de betekenis van paus Johannes Paulus II. Zo wordt duidelijk waarom we bepaalde plaatsen bezoeken. Een vertegenwoordiger van Pelikaan Groepsreizen gaat in op de reistechnische aspecten. Hij geeft concrete informatie over de hotels, de steden die we bezoeken, het klimaat in Polen en de kosten.”

Volgende informatiebijeenkomsten: 6 en 28 november
Op 6 november is de volgende bijeenkomst in Hulst en op 28 november in Gilze. Vicaris Verbeek: “In Hulst vindt de presentatie plaats op de vooravond van het hoogfeest van de heilige Willibrord, de patroon van de kerkprovincie. De eucharistieviering staat in het teken van deze heilige.”

Zelf een informatieavond organiseren
“Het is voor parochies mogelijk een voorlichtingsavond te organiseren,” vervolgt vicaris Verbeek. “Ze kunnen hiervoor contact opnemen met Rod Szalkay. Hij is vanuit Pelikaan Groepsreizen belast met de organisatie van deze reis.” Parochies en pastorale teams kunnen desgewenst ook de vicarissen uitnodigen om over de bedevaart te spreken.

Aanmelden en een folder aanvragen
Voor meer informatie en aanmelden zie de informatiefolder. Deze werd begin oktober verstuurd door het bisdom naar parochies. Extra folders zijn verkrijgbaar bij het bisdom via bisdombedevaart@bisdombreda.nl en T 076 5223444 (ochtenden).

Aanmelden kan ook via op internet. Op de site van Pelikaan Reizen staat meer informatie en een digitale versie van het inschrijfformulier.

Bisdom van Breda
T 076 5223444
E bisdombedevaart@bisdombreda.nl

Reistechnische ondersteuning Pelikaan Reizen
Contactpersoon: Rod Szalkay
T 088 7354550
E groepsreizen@pelikaanreizen.nl

 

Andere berichten