Informatieavond wjd voor docenten en directeuren

14 juni 2010

“De wereldjongerendagen zijn een bijzondere kans om jonge mensen in contact te brengen met geloof en Kerk.” Dit schrijft de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul, aan directeuren van het voortgezet onderwijs en aan docenten godsdienst/levensbeschouwing. Martina Meul nodigt hen daarom uit voor een informatieavond over de wjd op dinsdag 13 juli.

De gedelegeerde voor het onderwijs zal samen met jongere van het jongerenplatform van het bisdom vanaf september bezoeken brengen aan scholen om jongeren vanaf 16 jaar te informeren over de wjd en hen enthousiast te maken om mee te gaan.

Voor de wereldjongerendagen, die plaatsvinden in augustus volgend jaar, zijn diverse plannen gemaakt om voor de jonge doelgroep een passend inhoudelijk aanbod te doen. Het aanbod is te vinden op een informatieblad over de wjd dat met de brief werd meegestuurd. Pastorale beroepskrachten van het bisdom ontvangen het blad binnenkort met nadere informatie over de bisdombedevaart in de herfstvakantie van 2011.

Jongeren worden speciaal uitgenodigd voor de Katholieke Jongerendag op 7 november 2010, voor wjd-jongerenvieringen die in het bisdom plaatsvinden en voor een bezoek aan een klooster op woensdagmiddag 1 december.

Martina Meul: “Op de informatieavond laten we het onderwijs zien en horen wat we graag uit willen dragen naar de scholen. Het is dan ook mogelijk om concrete afspraken te maken wanneer wij de school kunnen bezoeken.”

Download het informatieblad wjd, klik hier
Voor informatie over de wjd vanuit het bisdom van Breda, klik hier

 

Andere berichten