Informatieavond ‘In de duizend gezichten van Uw volk’

26 januari 2011

Geerten Kok, projectleider In de duizend gezichten van Uw volk, en diaken Peter Hoefnagels, hoofd pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda, hebben de uitnodiging verzonden voor dekenale informatieavonden over het beleidstraject In de duizend gezichten van Uw volk.

De uitnodiging is breed gedaan. Voor de informatieavonden zijn uitgenodigd: leden van parochiebesturen, bestuursleden van (inter)parochiële caritas instellingen, pastorale beroepskrachten en leden van de regionale projectgroepen.

De informatieavond is bedoeld om in een brede samenstelling bij te praten over de actuele stand van zaken rond de parochiële samenwerkingsverbanden. Ook wordt een aantal actuele thema’s verdiept.

De aankondiging voor deze informatieavond werd reeds opgenomen in de Programmagids 2011. Per brief zijn de geadresseerden nader geïnformeerd over de onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan bod komen.

Agenda

  1. de voortgang in het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’
  2. ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden en aspecten van de pastorale en parochiële organisatie zoals: de parochiekern in het geheel van de parochie, de taken van de kerncommissie, een federatie van parochies, de pastoraatsgroep en het pastoraal team
  3. het oormerken van gelden in het fusieproces
  4. het werken aan vitaliteit van parochies en parochiekernen

Data en locaties

  • Voor het dekenaat De Baronie: donderdag 24 februari 2011 van 19.30 uur tot 21.45 uur in het dekenaal centrum, Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen.
  • Voor het dekenaat Het Markiezaat: dinsdag 15 februari van 19.30 uur tot 21.45 uur in het dekenaal centrum, Rector Hellemonsstraat 1, 4702 RG Roosendaal.
  • Voor het dekenaat Zeeland: woensdag 9 februari 2011 van 19.30 uur tot 21.45 uur in het parochiecentrum van de Emmaüskerk, Alberdinck Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via mevrouw Addy Kanters, T 076 5223444, E programmagids@bisdombreda.nl

Als u verhinderd bent voor de bijeenkomst in uw eigen dekenaat, bent u welkom tijdens een andere avond.

 

Andere berichten