Informatie samenwerkingsverbanden voor parochies

27 april 2007

In maart is in het bisdom Breda een zestal bijeenkomsten gehouden met besturen en pastorale beroepskrachten over de beleidsnota van het bisdom en de te vormen samenwerkingsverbanden. Het bisdom heeft besturen van parochies en Interparochiële Verenigingen en pastorale beroepskrachten nu extra informatie gestuurd. Voor parochies is voorzien in een nieuwsbrief die gekopieerd en verspreid kan worden.

In de maanden april en mei geven bestuurders informatie aan hun ‘achterban’ over de nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarnaast komen de samenwerkingsverbanden samen om over verdere samenwerking van gedachten te wisselen en een voorstel te maken tot de oprichting van een regionale projectgroep.

Bisschop Muskens benadrukt de kern van het traject dat de parochies met elkaar aangaan. Wat bereikt en gewaarborgd moet worden is: “De verkondiging van het geloof, de voortgang van het pastoraat, de zorg van de kerk voor de samenleving.” Samengevat als “het geloof voorop”. 

De nieuwsbrief voor parochies is gepubliceerd op de website van het bisdom.

De te vormen samenwerkingsverbanden komen over enige tijd beschikbaar op de website van het bisdom.

Andere berichten