In vier stappen naar een livestream

31 maart 2020

Nu er in verband met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voorlopig geen publieke liturgische vieringen zijn, komen veel parochies met alternatieven. Met inzet van een camera kunnen parochianen via internet toch de heilige mis volgen die in beslotenheid wordt gevierd. Voor parochies die nog op zoek zijn naar manieren om dat goed te doen is er nu een handig stappenplan.

Kennisbank
Dit stappenplan is ontwikkeld op basis van ervaringen in de bisdommen Breda en Rotterdam en wordt beschikbaar gesteld aan de andere bisdommen. Het stappenplan is opgenomen in de kennisbank van het Sint Franciscuscentrum.

Andere mogelijkheden om de heilige mis te volgen
Andere mogelijkheden om elke dag een heilige mis te volgen zijn er ook. Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gelivestreamd, ook door KRO-NCRV. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Zie onderstaande kaart voor plaatsen waar in het Bisdom Breda de vieringen worden gelivestreamd. Op deze kaart worden ook activiteiten getoond die parochies houden in het kader van de Veertigdagentijd.

Op volledig scherm weergeven

 

Andere berichten