Impulsmiddag ‘Mensen met een verstandelijke beperking in de parochie’

17 december 2014

De ‘Impulsgroep inclusie’, die actief is in het bisdom van Breda, organiseert samen met het Sint Franciscuscentrum de impulsmiddag ‘Mensen met een verstandelijke beperking in de parochie’. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 14 januari 2015. Pastorale beroepskrachten van het bisdom Breda en geïnteresseerde vrijwilligers zijn hiervoor uitgenodigd.

De ‘Impulsgroep inclusie’ biedt de middag aan om met beroepskrachten en vrijwilligers te spreken over hoe een parochie heel direct kan beginnen met het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij de parochie.

Actuele ontwikkelingen
De Impulsgroep besloot deze bijeenkomst op te zetten als reactie op twee ontwikkelingen. Door de veranderingen in de zorg (Participatiewet) komen meer mensen met een beperking in de wijk wonen en worden zij zo gewoon parochiaan. Ook zijn er veranderingen in parochies. Wanneer er bijvoorbeeld een einde komt aan een vast moment van vieren, is dat bedreigend voor mensen met een beperking. Zij hebben extra begeleiding nodig naar een ander plaats en tijd van de vieringen. Met een paar handige tips kunnen we er voor zorgen, zo stelt de Impulsgroep, “dat niemand buiten de boot van de parochie valt.”

De ‘Impulsgroep inclusie’
De ‘Impulsgroep inclusie’ is een werkgroep binnen het bisdom van Breda die ten doel heeft mensen met een verstandelijke beperking te betrekken bij parochies in het bisdom. De groep bestaat uit pastorale beroepskrachten uit parochies en instellingen en vrijwilligers, waaronder ouders van mensen met een verstandelijke beperking. De groep komt enkele keren per jaar samen. De Impulsmiddag is een goede gelegenheid om nader kennis te maken met het werk van deze groep.

Eerder dit jaar heeft de Impulsgroep een folder gemaakt met daarin tips en verwijzingen. Deze folder wordt verspreid via de vicariaten en is ook verkrijgbaar op het bisdomkantoor. Parochies kunnen via de vicariaten praktische hulp inroepen van de leden van Impulsgroep.

Programma
Het programma van de Impulsdag begint met een inleiding door Anneloes Steglich, consulent levensbeschouwing voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland. Daarna zijn er workshops over toegankelijkheid en welkom zijn, over levensvragen en over catechese.

13.00 uur Opening zaal en inloop
13.30 uur Welkom en opening met bezinning
13.45 uur Inleiding door mevr. Anneloes Steglich
14.30 uur Workshopsronde I
15.15 uur Pauze
15.30 uur Workshopsronde II
16.15 uur Gezamenlijke afronding en suggesties voor vervolg
16.45 uur Sluiting met slotlied

De bijeenkomst vindt plaats op Bovendonk (Johanneszaal)

De impulsmiddag wordt georganiseerd binnen het kader van het Sint Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping, vorming en diaconale actie van het bisdom Breda.

Inschrijven kan tot 7 januari 2015 E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (ochtenden).

 

Andere berichten