Impulsdag ‘Ouders & Geloof’ voor teams en vrijwilligers

1 maart 2016

Op dinsdag 5 april (9.30 – 12.45 uur) organiseert het gezinspastoraat een Impulsdag ‘Ouders & Geloof’ voor leden van pastorale teams en voor vrijwilligers. Juist vrijwilligers actief in het gezins- en kinderpastoraat zijn van harte uitgenodigd.

Brechje Loenen organiseert de impulsdag als medewerker voor het gezinspastoraat. Ze nodigt belangstellenden van harte uit. De uitnodigingsbrief werd verstuurd aan de pastorale teams en speciaal ook gericht aan vrijwilligers voor de eerste communievoorbereiding, de vormselvoorbereiding, de familiecatechese en de kinderwoorddienst.

In de parochies wordt veel geïnvesteerd in de sacramentenvoorbereiding. Brechje Loenen: “Er wordt hard aan gewerkt om kinderen de kostbare schat van het geloof mee te geven. Vanzelfsprekend hebben ouders hierin een belangrijke taak. In de praktijk horen we van pastorale teams dat het niet eenvoudig is om juist hen te betrekken. Tijdens deze Impulsdag delen daarom drie sprekers met ervaring op dit terrein hun kennis.”

De Impulsdag wordt georganiseerd in het kantoor van het Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda. Opgeven kan via: E secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Sprekers en inhoud Impulsdag ‘Ouders & Geloof’
Dinsdag 5 april (9.30 – 12.45 uur)
Veemarktstraat 48, Breda

Pieter Wieërs van Famcat uit Antwerpen
Dit bekende project uit Antwerpen heeft de vormselvoorbereiding met veel lef aangepakt. Al twaalf jaar lang draait Famcat, waarbij een opmerkelijk groot engagement van ouders en vormeling wordt gevraagd. Met resultaat. Pieter Wieërs, bedenker en projectleider komt tijdens deze Impulsdag zijn ervaringen met ons delen. Hij zal niet zozeer het project uit de doeken doen, dat is welbekend, maar ingaan op zijn ervaringen met het betrekken van ouders in de parochie.

Kinderpsychologe Carolijn van Voorst van Samuel Advies
Al worden de aantallen kleiner, toch meldt zich elk jaar een flinke groep Eerste Communicanten bij de parochie. Veel kinderen zijn onder de indruk van wat ze leren en ervaren. Dat wordt lang niet altijd ondersteund door ouders. Samuel Advies heeft al tientallen jaren ervaring met kinderwerk in de parochie en dus ook met ouders. Carolijn van Voorst deelt goede ervaringen van parochies wat dit betreft.

Lenie Robijn (geass. o. carm.) pastoraal werkster
Lenie Robijn vertelt vanuit haar ervaring over het voeren van een echt geloofsgesprek met ouders. Op welke manier kom je van ‘koetjes en kalfjes’ naar een gesprek van hart tot hart dat echt gaat over de inhoud van het geloof?

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten