‘Ik ga hernieuwd naar mijn leerlingen toe’ (kloosterweekend voor docenten en directeuren)

18 januari 2010

Van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 januari organiseerde het bisdom van Breda voor de eerste maal een kloosterweekend voor docenten en directeuren. Het kloosterweekend vond plaats in het klooster van de zusters karmelietessen in Weelde (België) en werd geleid door de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul.

‘God die ons een opdracht geeft’
Op zaterdag 16 januari werd het kloosterweekend afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met bisschop Van den Hende. De bisschop was verheugd over de enthousiaste deelname van de docenten. “Meer dan naar onderwijsprogramma’s is deze dagen gekeken naar: wat heeft de docent als instrument nodig? We hebben deze dagen aangeboden vanuit het Bijbelse geloof dat God ons een opdracht geeft en met ons meetrekt, en dat God een verhaal schrijft met ieder van u persoonlijk. Het is fijn dat u hier gebruik van heeft willen maken. Ik hoop dat deze dagen doorwerken in uw leven en uw werk met jonge mensen, die een leven voor zich hebben.”

Benedictijnse spiritualiteit
Het programma was een kennismaking met de Benedictijnse spiritualiteit, de zusters karmelietessen, spiritueel geëngageerde mensen en de Bijbel. Tijdens de maaltijd deelden de deelnemers hun indrukken van de dagen.

In onderlinge gesprekken en opdrachten werd de Regel van Benedictus naar het eigen leven en werken vertaald. “Het was een positieve confrontatie met dingen die je aan jezelf kunt verbeteren. Het is heel goed voor mijzelf en voor mijn omgeving als ik me meer in de Benedictijnse spiritualiteit verdiep,” gaf een van de deelnemers aan. Een ander vulde daarop aan: “Ik heb het woordje ‘nederigheid’ beter leren verstaan. Het is iets waar je vanuit jezelf niet gauw bij stil zou staan. Ik heb me voorgenomen om daar, in alle bescheidenheid, meer bij stil te staan.”

Inspirerende dagen
Het persoonlijke gesprek met elkaar over het geloof en de gevarieerde werkvormen die waren ingebouwd werden positief geëvalueerd. De dagen werden als zeer bijzonder ervaren: “Het deels deelnemen aan het ritme van de zusters, de niet alledaagse manier waarop je met elkaar bezig bent, waren zeer waardevol,” aldus een van de deelnemers. En weer een ander zei: “Ik heb genoten van de sfeer, het luisteren, de stilte, het lezen. Ik ga er zeker thuis mee verder.”

Zo werd de doelstelling van de kloosterdagen ruimschoots gehaald. Het bisdom van Breda wil de professionals in het onderwijs helpen om de persoonlijke, gelovige motivatie te duiden die ten grondslag ligt aan het werken met leerlingen op scholen, en hen zo ondersteunen bij hun werk. Zo stelde een van de deelnemers: “Deze dagen leiden tot meer reflectie op mijn handelen thuis en op school.”

Een docent levensbeschouwing verwoordde zijn ervaring als volgt: “Tijdens deze dagen ervaar je dat je een eind op weg bent, maar elke dag opnieuw mag groeien. Ik ga maandag hernieuwd naar mijn leerlingen toe.”

Zie voor een eerder bericht op deze site: ‘Het bisdom van Breda versterkt contacten met het onderwijs’. Klik hier

Andere berichten