Huis van God en mensen van God (altaarzegening)

29 oktober 2009

Op dinsdag 27 oktober heeft bisschop Van den Hende het nieuwe altaar gezegend in de vernieuwde dagkapel in de basiliek van Oudenbosch. De Hellemonskapel is vernoemd naar de cistercienzer pater Hellemons. Hij was pastoor in Oudenbosch en de stichter van de basiliek.

De altaarzegening vond plaats tijdens de avondmis. Naast bisschop Van den Hende was pastoor Prasing (rector van de basiliek) celebrant in de viering. Diaken Van Gerven assisteerde evenals mgr. Lommers (ceremoniarius).

Levende stenen
Aan het begin van de eucharistie zegende de bisschop water en besprenkelde hij de muren bij wijze van rituele reiniging. Daarna werden de aanwezigen als levende stenen besprenkeld met het water, ter herinnering aan hun doopsel. Ten slotte ook de nieuwe, eikenhouten altaartafel. Na de voorbede volgde de zegening en bewieroking van het altaar.

Het altaar verzamelt rond de Heer
In zijn preek ging de bisschop in op de centrale plaats van het altaar. Bisschop Van den Hende: “Zowel in de grote basiliek alsook in de kleine Hellemonskapel wordt bij binnenkomst je aandacht getrokken naar het centraal staande altaar. Het altaar verwijst naar Christus, de hoeksteen. Het is de Heer die centraal staat in onze Kerk. Hij is ons fundament. In de eucharistie zijn wij rondom de Heer verzameld.”

Getuigenis in woord en daad
“Na in de ontmoeting met Christus onderricht, gevoed en gesterkt te zijn, worden we als leerlingen van de Heer uitgezonden. ‘Mis’ komt van ‘missio’, dat ‘zending’ betekent. We worden uitgezonden om als christenen in het leven van alledag getuigenis af te leggen van het evangelie in woord en daad,” aldus de bisschop.

Grote inzet
Pastoor Prasing sprak een kort dankwoord uit aan het eind van de viering. Hij schetste dat de vernieuwing van de dagkapel heel wat voeten in de aarde had, maar uiteindelijk was alles precies op tijd klaar na het ingaan van de wintertijd. “Voor de grote bijdrage die ieder van u geleverd heeft zijn we heel erg dankbaar en het resultaat mag er zeker zijn,” sprak hij zijn dank uit.

Mensen van God
Pastoor Prasing: “De hele renovatie en herinrichting is bijna volledig door vrijwilligerswerk gerealiseerd en daar zijn wij als pastoraal team en parochiebestuur zeer dankbaar voor. Zo wordt de kerk als huis van God ook gedragen door de levende stenen die wij als mensen van God samen zijn. We zullen hier graag op dinsdag- en donderdagavond, op de eerste vrijdag, bij doopvieringen en andere gelegenheden vieren in het vertrouwen dat de verrezen Heer in ons midden is.”

Voor de betekenis van het altaar in het kerkgebouw, zie het geloofsboekje ‘Altaar en lezenaar: ontmoeting met de Heer’. Klik hier

Andere berichten