Hoopvolle toekomst voor vrouwen (Adventsactie in parochies)

14 december 2012

Onder het motto ‘Groot denken, klein doen’ zetten de parochies in het bisdom van Breda zich in voor de bisschoppelijke Adventsactie. Daarbij kiezen ze zelf hun projecten. Zo voert de Jeruzalemparochie in Breda bijvoorbeeld actie voor mensen ver weg en dichtbij, en zetten de parochies van Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland zich in voor vroedvrouwen in Ethiopië.

De Jeruzalemparochie in Breda voert actie voor vrouwen in India. In het Noordoosten van India ligt de provincie Arunachal Pradesh. Het is een afgelegen gebied en de regering van het immense land India investeert nauwelijks in deze regio. De Katholieke Kerk spant zich in om de lokale bevolking te ondersteunen. Deze inzet krijgt een gezicht in de persoon van zuster Rincy Kozhimale. Zij wil in 20 dorpen 30 vrouwen uit het bisdom Miao helpen zichzelf te ontwikkelen. Ze krijgen onderricht in rekenen, schrijven en lezen. Ze ontvangen medische voorlichting en leren een bedrijfje op te zetten.

“Tijdens de vieringen wordt er voor hen gecollecteerd en in de verkondiging is er aandacht voor deze actie. We bidden elke week een speciaal gebed voor hen,” vertelt Ineke Leemput, pastoraal werkster in deze parochie. “Maar we zetten ons tijdens de Advent ook in voor mensen dichtbij. Eigenlijk doen we dit het hele jaar. We voeren actie voor de Voedselbank. Achter in de kerk staat een zogenaamde hamsterwagen. We nodigen parochianen uit om daar voedsel in te doen. Deze actie is een groot succes. Daarom gaan we er in de Advent mee door. Zo brengen we het werk van de Voedselbank onder de aandacht. In de vieringen van de KVO en in de oecumenische viering staan we stil bij het Berkske in Ulvenhout, een boerderij annex woonvoorziening voor mensen met een beperking.”

In de parochies van Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland zet men zich in voor vroedvrouwen in Ethiopië. “Daar zijn weinig verloskundigen,” vertelt Wiel Hacking, pastoraal werker in deze regio. De moedersterfte is een van de hoogste ter wereld. In het rooms-katholieke St. Luke’s ziekenhuis in Wolisso verzorgen verschillende zustercongregaties eerste hulp aan vrouwen uit de wijde omgeving. Ze leiden ook vroedvrouwen op. Al deze studentes zijn afhankelijk van een studiebeurs. Nascholing is moeilijk te realiseren vanwege de grote afstanden,” aldus Hacking. “Daarom wil de Adventsactie aan hun werk € 23.000 bijdragen. Hiervan kunnen drie studiebeurzen en een nascholingsproject betaald worden.”

“Tijdens de vieringen van de derde zondag van de Advent wordt er voor hen gecollecteerd. In de verkondiging en bij de voorbeden staan we stil bij dit project,” aldus Hacking. “Verder verzorgen we extra publiciteit via onze parochiële media.”

Voor verdere informatie over de Adventsactie, zie: www.adventsactie.nl

 

 

Andere berichten