Hongersnoden en hulp aan de Kerk in Malawi (impulsbijeenkomst vastenestafette)

12 januari 2010

Op dinsdag 6 januari vond in het dekenaal centrum in Roosendaal een impulsbijeenkomst plaats voor de deelnemende plekken aan de vastenestafette. Bisschop Van den Hende heette de aanwezigen welkom op deze avond, waarop nadere uitleg werd gegeven over de vastenestafette. Conny van Uden en Betsy Thijssen, die in 2009 met Vastenaktie naar Malawi reisden, vertelden over hun reis aan de hand van foto’s. Speciale gast op de avond was pater Piet van Hulten m.afr. uit Malawi.

De vastenestafette vindt plaats in de Veertigdagentijd en start op Aswoensdag, 17 februari. In de vastenestafette staat telkens één dag op een andere plek in het bisdom het vasten centaal. De vastenestafette is een uitnodiging om de Veertigdagentijd in gezamenlijkheid te beleven.

Hongersnood
Pater Piet van Hulten m.afr is lid van de zogeheten ‘witte paters’. Hij begon zijn inleiding met enkele berichten uit Malawi. Er dreigt een hongersnood in het Afrikaanse land. “Als er niets gedaan wordt, kan het aantal mensen dat wordt bedreigd met de dood oplopen tot 4 miljoen. Andere berichten zeggen dat Malawi meer dan genoeg heeft en zelfs voedsel kan exporteren. Die tegenstrijdigheid is iets dat heel gewoon is in landen als Malawi. Toch ben ik bang dat vooral in het zuiden vele mensen honger gaan lijden, want dat is haast elk jaar zo vanwege overbevolking, te kleine akkers en andere redenen.”

Kerk in Malawi
Vastenaktie richt de aandacht in 2010 op het voorkomen van hongersnoden. Vastenaktie werkt samen met de Kerk in Malawi. “De Kerk in Malawi probeert op haar manier de mens in nood te helpen. Een van de organisaties binnen de Kerk is Cadecom (‘Catholic Development Commitee of Malawi’). Door deze organisatie probeert de bisschoppenconferentie te helpen. Elk bisdom heeft zijn afdeling en in de meeste bisdommen, zoals het bisdom Mzuzu, is Cadecom werkelijk actief,” aldus pater Piet van Hulten.

Problemen
Hij schetste diverse problemen die het land en de bevolking teisteren, waaronder overbevolking en daarmee samenhangend hongersnood en ontbossing. Hij wees op projecten van de Kerk om het grondbezit van de kleine boer te stimuleren en op de vele projecten van zusters die mensen met hiv/aids thuis verzorgen en hen ook voedsel geven, omdat zonder eten medicijnen niet aanslaan. Ook zetten de zusters en anderen zich in voor de vele wezen in het land.

Pater Piet van Hulten noemde daarnaast ook kinderarbeid in de tabaksindustrie als een probleem en hij gaf onder meer aan dat de witte paters werken aan bewustwording van de armoedeproblematiek in het land. In een van hun publicaties vergelijken ze de kosten voor levensonderhoud van een gemiddeld gezin met de ontoereikende salarissen van bijvoorbeeld een verpleegster of een politieman.

Meer informatie
Parochies, scholen en religieuzen die willen deelnemen aan de vastenestafette kunnen intekenen voor de estafette via een mail naar Benedict Laval, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda (blaval@bisdombreda.nl). Ook voor meer informatie over de Vastenaktie.

Deelnemende plekken ontvangen het bisdommagazine ‘Op weg naar Pasen’ en een gebedskaartje dat speciaal voor de vastenestafette wordt gemaakt.

De inleiding van pater Piet van Hulten is digitaal beschikbaar. Op 6 januari werd tevens een kleine informatiebrochure uitgereikt. Beide uitgaven zijn verkrijgbaar bij Benedict Laval.

Andere berichten