Honderd jaar Bovendonk

19 maart 2007

“Bouwen aan een nieuwe wereld waarin gebouw en mensen in de oorspronkelijk bedoelde sfeer van de architectuur tot hun recht zullen komen.” Zo formuleerde op 17 maart E. van Tongel, directeur van Centrum Bovendonk te Hoeven de missie dit Centrum. Dit motto tekende het begin van het eeuwfeest van het gebouw waarin het gevestigd is. Honderd jaar geleden bouwde architect Pierre Cuypers de gebouwen die tot de hoogtepunten van de neogotiek behoren. Naast het Conferentiecentrum huisvest het ook de Priester- en diakenopleiding Bovendonk. Het Euregio Jeugdorkest bracht de aanwezigen naar de nieuwe wereld door de tonen van de Symfonie van de nieuwe wereld van de Tsjechische componist A. Dvorak maar voerde ieder ook terug naar verloren eeuwen door de muziek van de Engelse componist Edward Elgar, die 150 jaar geleden geboren werd.

terugblik in de tijd
Zowel C. van Caulil van de Heemkundekring “De Honderd Hoeven” als bisschop Ernst blikten terug in de tijd. Van Caulil memoreerde de relatie van de Hoevense bevolking met het centrum. Deze waren aanvankelijk vrijwel uitsluitend van economische aard. De betrokkenheid van de Hoevense bevolking bij het centrum was nooit zo intens als toen het seminarie in zijn voortbestaan bedreigd werd. De verwaarlozing en de vernieling van het interieur in de jaren zeventig van de vorige eeuw waren menig Hoevenaar een doorn in het oog. In 1979 redde de Stichting Bovendonk met Toon Hommel als voorman het gebouw. “Hoevenaren werkten als vrijwilligers mee aan het opknappen en opnieuw inrichten van het gebouw, de kerkdiensten werden door steeds meer dorpsbewoners bezocht, waarbij met name de kerst- en paasvieringen populair waren,” aldus Van Caulil. Hij memoreerde tevens dat in die periode veel Hoevense verenigingen in Bovendonk hun thuis vonden. Bisschop Ernst belichtte de relatie tussen het bisdom en Bovendonk. Bovendonk was tussen 1817 en 1967 het grootseminarie van achtereenvolgens het apostolisch vicariaat en later het bisdom. Volgens bisschop Ernst is het aan de priesteropleiding in Bovendonk te danken dat Breda uiteindelijk een eigen bisdom is geworden. In 1983 kwam onder zijn verantwoordelijkheid de Priesteropleiding Bovendonk tot stand. Deze was bestemd voor late roepingen. Ernst onthulde dat in het begin de suggestie werd gedaan hieraan een diakenopleiding toe te voegen. In 2001 is dit laatste, op voorstel van bisschop Van Luyn van Rotterdam, gebeurd. Bisschop Ernst wenste het jubilerende Bovendonk een goede toekomst en sprak de hoop uit dat de Priester- en Diakenopleiding behouden mag blijven in de tijd die komt.

heden en toekomst
Het was aan de Bredase advocaat P.J.M. Boomaars, voorzitter van de Stichting Restauratie Bovendonk en E. van Tongel om een blik op de nieuwe wereld te werpen. P. Boomaars liet weten dat het gebouw al jaren kampt met groot achterstallig onderhoud. De hoogst noodzakelijke restauratie van het gebouw vereist een investering van € 5,2 miljoen. Na lang wikken en wegen nam bisschop Muskens in 2003 het besluit dit gebouw voor de toekomst te behouden. Om dit mogelijk te maken is in 2006 de Stichting Restauratie Bovendonk opgericht om gelden te verwerven voor het gebouw Bovendonk. P. Boomaars verwacht dat in 2008 de restauratiewerkzaamheden zullen aanvangen. Deze zullen waarschijnlijk 5 jaar duren. E. van Tongel benadrukte het belang van een goede relatie met het bisdom, ook in de toekomst. “Groepen uit het bisdom krijgen een voorkeursbehandeling,” beloofde hij.

Andere berichten