Homilie bisschop Van den Hende b.g.v. de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II

4 mei 2011

Het bisdom van Breda vierde op maandagavond 2 mei 2011 de zaligverklaring van Johannes Paulus II met een eucharistieviering. Hier leest u een samenvatting van de homilie van bisschop Van den Hende.

 


Samenvatting homilie bisschop Van den Hende
Eucharistieviering Breda bgv zaligverklaring Johannes Paulus II
Maandag 2 mei 2011

Broeders en zusters,

Gisteren was in Rome op het Sint Pietersplein de plechtigheid van de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II. Meer dan een miljoen mensen waren voor de zaligverklaring naar Rome gekomen. Op veel plaatsen in de wereld zijn mensen in deze dagen met hun gedachten bij paus Johannes Paulus II.

Wij zijn niet naar Rome afgereisd, maar wij zijn hier in de kathedraal van Breda samengekomen vanwege de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II.

Het was in 1978 dat paus Johannes Paulus begon aan zijn dienstwerk als opperherder van de Kerk. Ik herinner mij nog dat ik als veertienjarige voor de televisie zat en dat de nieuw gekozen paus op het balkon verscheen. Een relatief jonge paus (58) die met een krachtige stem vanaf het balkon van de St. Pietersbasiliek de massaal toegestroomde mensen op het plein toesprak: wees niet bang!

Al gauw erna was de dag van de installatie van de nieuwe paus. Terwijl de menigte de paus enthousiast toejuichte, deed hij iets opmerkelijks. De staf met de beeltenis van de gekruisigde Christus stak hij in de lucht waarmee zeggen wilde: het gaat om Christus, de gekruisigde en verrezen Heer.

Johannes Paulus had in de loop van zijn leven de Heer leren kennen als trouwe tochtgenoot. Al vroeg in zijn leven verloor hij zijn ouders. Later moest hij hard werken, zelfs onder dwang. De vorming tot priester vond voor een deel noodgedwongen in het geheim plaats. Inderdaad had de diepgelovige Johannes Paulus doorheen zijn leven de Heer leren kennen als trouwe tochtgenoot. Opnieuw bij zijn aantreden als paus was de band met Christus zijn uitgangspunt, zoals Johannes Paulus II ook bij gelegenheid van de aanvang van de 21e eeuw zou zeggen tot de wereldwijde Kerk: vertrek steeds opnieuw vanuit Christus! (cfr ‘Novo Millennio Ineunte’). Paus Johannes Paulus II was aldus een man van Christus!

Paus Johannes Paulus was ook een man van de Wereldkerk. Gedurende zijn pontificaat heeft hij vele reizen gemaakt naar alle delen van de wereldwijde Kerk. Mede door zijn vele bezoeken naar en ontmoetingen in alle delen van de Kerk, heeft paus Johannes Paulus bijgedragen aan het besef dat de Katholieke Kerk geen Europese aangelegenheid is met filialen in andere werelddelen, maar juist als geheel de wereldwijde Kerk van Christus, zichtbaar verbonden met de zetel van Petrus te Rome.

Paus Johannes Paulus was tevens duidelijk een man van het Tweede Vaticaans Concilie. Als jonge bisschop nam hij deel aan deze kerkvergadering in Rome en hij heeft gedurende de verschillende sessies (1962-1965) de gesprekken en debatten verrijkt met zijn inbreng. Als paus heeft hij nadien zorg gedragen voor de publicatie van twee belangrijke documenten die direct verband houden met Vaticanum II: het nieuwe kerkelijk wetboek (Codex Iuris Canonici) in 1983 en de Catechismus van de Katholieke Kerk, begin jaren ’90.

Johannes Paulus II, man van Christus, van de wereldwijde Kerk, van het Tweede Vaticaans Concilie. Aan het begin van zijn pontificaat was hij een relatief jonge paus met de nodige kracht. De laatste jaren werd zijn leven getekend door ernstige ziekte. Johannes Paulus werd uiteindelijk geduwd in een rijdende stoel. Wanneer hij in de schijnwerpers stond kon je zien hoe bij het uitspreken van zijn homilie, speeksel uit zijn mondhoek liep. De krachtige paus was een kwetsbare man geworden. Maar ook in die laatste tijd getuigde Johannes Paulus van het leven en de liefde van Christus. Immers, het is alleen de Heer die de nodige kracht geeft, en geen mens -hoe zwak en beperkt ook- verliest zijn waardigheid als beeld van God. Zo getuigde Johannes Paulus tot het einde toe (met de dood voor ogen) van het leven van Christus.

Broeders en zusters, vanavond staan we in deze eucharistieviering stil bij de persoon van Johannes Paulus II. We danken God voor deze paus en zijn getuigenis tot opbouw van de Kerk in onze tijd. En we vragen op voorspraak van de nieuwe zalige, dat ook wij op onze beurt de kracht en de moed mogen hebben om mensen van Christus te zijn en mensen van de Kerk die staande in het geloof in woord en daad de liefde en het leven van Christus tonen aan de wereld om ons heen.

Alleen in het licht van Pasen kunnen we spreken over een zaligverklaring. Alleen in het licht van Pasen heeft de zaligverklaring van Johannes Paulus II betekenis. Immers, op grond van ons geloof in Pasen mogen en kunnen wij beseffen dat Johannes Paulus voortaan mag staan in het licht van Christus en voor altijd deel mag hebben aan het leven bij God.

Amen.

+ J.H.J. van den Hende

 

Andere berichten