Het Weesgegroet: tweede film Jaar van het Gebed gepubliceerd

24 december 2014

Op het YouTube-kanaal van het bisdom is de tweede film geüpload vanwege het Jaar van het Gebed. De film gaat over het Weesgegroet. Pastoraal werkster Ineke Leemput legt uit dat het een Bijbels gebed is, met teksten uit het Lucasevangelie. In de film vertellen daarnaast verschillende mensen over de betekenis van het gebed en wanneer zij het Weesgegroet bidden.

Bij de film is ook een opzet gemaakt voor een geloofsgesprek. Op één A4 wordt een aantal gespreksvragen aangereikt en nog wat verdere achtergrondinformatie.

Na het Onze Vader is het Wees gegroet Maria het bekendste gebed in de Rooms-Katholieke Kerk. Het gebed is gericht tot Maria. Maria neemt onder de gelovigen een bijzondere en belangrijke plaats in. Zij is door God uitverkoren om de Moeder van Gods Zoon te worden. Als Jezus aan het kruis hangt, staat Maria samen met een leerling onder het kruis. Jezus zegt dan tot Maria: “Vrouw, zie daar uw zoon” en tot de leerling: “Zie daar uw moeder” (Joh 19, 26-27). De Kerk leert ons hier dat Jezus Maria tot Moeder van alle leerlingen maakt. Zo kunnen we Maria als onze Moeder en Moeder van de Kerk aanroepen.

Jaar van het Gebed
In het kader van het Jaar van het Gebed (2014-2015) maakte het bisdom van Breda zeven korte films voor internet, waarin zeven belangrijke gebeden en gebedsvormen worden voorgesteld. In het Jaar van het Gebed wordt elke maand een nieuwe film geüpload. De films zijn gemaakt tijdens de diocesane bedevaart naar Polen (18-25 oktober 2014).

De films kunnen worden bekeken via de website van het bisdom en het YouTube-kanaal van het bisdom. Daar kan de film ook verder worden gedeeld via sociale media als Facebook. Zo kunnen nog meer mensen de film zien. De films zijn vooralsnog alleen beschikbaar via internet en nog niet op DVD.

Elke maand wordt een nieuwe film gepubliceerd, achtereenvolgend:

  • Onze Vader (m.m.v. pastoraal werker Geerten Kok)
  • Weesgegroet (m.m.v. pastoraal werkster Ineke Leemput)
  • Rozenkrans (m.m.v. pastoor Hans van Geel)
  • Getijdengebed (m.m.v. pastoor Han Akkermans)
  • Kruisweg (m.m.v. pastoor-vicaris Paul Verbeek)
  • Bidden met de Schrift (m.m.v. bisschop Liesen)
  • Aanbidding (m.m.v. plebaan Steven de Koning)

De films werden gemaakt door Ulrike Nagel. Met haar werkten het bisdom en de Priester- en Diakenopleiding al eerder samen voor www.roeping.nu.
 

Andere berichten