‘Het verlangen van Jezus moge ook ons diepe verlangen zijn’

28 september 2010

“Iets waar je heel erg naar verlangt is meestal ook iets waarvoor je vurig bid. Jezus bad aan het einde van zijn aardse leven vurig om eenheid: Dat alle gelovigen één mogen zijn, zoals U en Ik één zijn, Vader (Joh. 17, 20-26). Het verlangen van Jezus moge ook ons diepe verlangen zijn.” Dit zei bisschop Van den Hende op zaterdag 25 september in de overweging tijdens de slotdienst van de oecumenische kerkendag Zeeland in Middelburg.

Verlangen naar eenheid
De oecumenische kerkendag, die werd georganiseerd door de Provinciale Raad van Kerken in Zeeland, had als thema ‘Verlangen en vertrouwen’. Bisschop Van den Hende zei tot de ruim gevulde kerk aan het eind van de dag: “Met het verlangen naar eenheid in het hart houden wij als christenen vandaag deze oecumenische dag. Groeien in eenheid, omdat we elkaars tochtgenoten verlangen te zijn, omdat we elkaar willen vertrouwen.”

Dag van inspiratie en bemoediging
Lange tijd van voorbereiding ging aan de dag vooraf. Vele vrijwilligers zetten zich ervoor in. De organisatie blikt na afloop terug op een zeer geslaagd initiatief. Geerten Kok, dekenaal coördinator van dekenaat Zeeland en betrokken in de projectgroep die de dag voorbereidde: “De kerkendag is een dag van inspiratie en bemoediging geworden, precies zoals we gehoopt hadden. We hebben gezorgd voor een gevarieerd programma met workshops, lezingen, bezinning, momenten van gebed en vooral heel veel ontmoeting. Meer dan duizend mensen hebben aan één of meer programmaonderdelen meegedaan.”

Programma
De organisatie boekte grote namen. Zo verzorgde Leo Fijen een programma over spiritualiteit in het leven van alledag. De secretaris van de landelijke Raad van Kerken, Klaas van der Kamp, nam samen met Doekle Terpstra en Arjo Klamer deel aan een forumgesprek over ‘verlangen en vertrouwen’ en de kredietcrisis. Er was aandacht voor kerken in kleine dorpskernen, voor duurzaamheid, kerkmuziek, catechese, jongeren et cetera.

Markt van ontmoeting en inspiratie
De hele dag door was er een ‘markt van ontmoeting en inspiratie’, een informatiemarkt op het Adbijplein in Middelburg. Hier waren meer dan vijftig organisaties en groepen met een stand vertegenwoordigd. Geerten Kok: “Vanuit de Rooms-katholieke Kerk waren verschillende parochies aanwezig, een Caritasinstelling, de Zeeuwse Koorschool en de Rouwzorg uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen. In de stand van het bisdom en dekenaat werd ook aandacht gegeven aan de Wereldjongerendagen.”

Zie: www.kerkendagzeeland.nl

Foto: Peter Vrancken.

 

Andere berichten