“Het Kruis is een trap naar de hemel. Niet een trap na, maar een trap er naartoe”

15 september 2022

Op het feest van Kruisverheffing, op woensdag 14 september, vond in Bergen op Zoom een diocesane eucharistieviering plaats waarbij speciaal werd stilgestaan bij vrede in Oekraïne en andere plaatsen waar mensen lijden onder oorlogsgeweld. Na de viering werden op het Marktplein bij de Gertrudiskerk witte duiven losgelaten.

Dat er voor Oekraïne gebeden werd op het feest van Kruisverheffing, is geen toeval. Binnen de Oosters-orthodoxe ritus wordt dit feest namelijk ook gevierd. In zijn homilie ging Vicaris Paul Verbeek in op de geschiedenis van dit feest waarop het kruis wordt vereerd. “Is dat eigenlijk niet vreemd, dat een martelwerktuig wordt vereerd en gekoesterd?” hield hij de gelovigen voor. In de lezingen van de viering wordt duidelijk van niet. Het laat zien dat God alles voor de mens over heeft, ook de schandelijke dood aan een kruis. De crux zit hem volgens de vicaris in het feit dat het daarbij niet gebleven is. De dood is overwonnen en het kruis werd hiermee een teken van overwinning. “Je zou kunnen zeggen, het kruis is een trap naar de hemel. Niet een trap na, maar een trap er naartoe.”

“Ook in deze tijd, waarin we oorlogslachtoffers gedenken, staat te midden van grafmonumenten vaak een kruis. Zij hebben hun leven gegeven voor de vrede. Ook hier is het kruis een teken van een nieuw verbond. Een teken van eer voor hen die zich volledig voor de ander hebben gegeven.” Na de viering was er gelegenheid om in stilte te bidden bij de Heer in het Allerheiligst sacrament. Vicaris Verbeek: “We mogen verwijlen bij de Heer die zich geeft in dat kostbare teken, zijn lichaam. Het is misschien juist in die stilte, afgewisseld met gebed en zang, dat er iets kan gebeuren in uw en in mijn hart. Dat dit ons een extra aandrang geeft om de vrede die we hier voelen, weer als het ware wereldwijd te maken.”

 

Foto’s: Hanneke Oomen

Andere berichten