‘Het is het volgen van mijn hart’: Anita van Steyn maakt overstap

25 november 2008

Medewerkster van de pastorale dienstverlening van het bisdom Anita van Steyn heeft per 1 januari 2009 een nieuwe functie aanvaard. Ze zal gaan werken in het pastoraat voor religieuzen die in een zorgcentrum wonen. “Het is het volgen van mijn hart,” geeft ze aan. 

Gewekt verlangen
“Al vele jaren ben ik vanuit mijn werk in het bisdom betrokken bij de zorg – bij mensen die zorg nodig hebben en mensen die zorg geven. Langzaamaan is mijn verlangen gegroeid om zelf als pastoraal werkster binnen de ouderenzorg te kunnen werken. Om die wens verder te verkennen liep ik ruim twee jaar geleden, tijdens mijn sabbatverlof, mee met geestelijk verzorgers van het verpleeg- en verzorgingshuis De Volckaert. Ik voelde: wat een mooi werk, als er een keer een kans is om over te stappen…”

Pastoraat
Die kans diende zich aan via een vacature bij de Zusters van Liefde in Tilburg. “Ik ga werken voor de zusters die in een zorgcentrum wonen. De congregatie heeft zich heel actief ingezet in onze samenleving: in de zorg, het onderwijs, pastoraat en maatschappelijk werk. Nu zij zelf ouder worden wil ik graag hun reisgenoot zijn. Hoe kijken zij terug op hun leven dat zo in het teken van barmhartigheid en eenvoud staat? Welke vragen leven er nu in hun eigen leven? Ook hoop ik een rol te kunnen vervullen voor de zusters bij hun geloofsvragen en gebedsleven. In mijn leven en werk heb ik ervaren en geleerd dat ieder mens kwetsbare en krachtige kanten heeft. Of je nu oud of jong bent, vrouw of man, met of zonder betaald werk, met of zonder beperking. Ik vind het zo belangrijk dat beide kanten van ieder mens – kwetsbaar en krachtig – er mogen zijn. En dat ze allebei verbonden mogen worden met God.”

Roeping
Is dat geroepen worden? “Geroepen voel ik me al heel lang. Heel mijn werk in het bisdom, eerst voor Vrouw en Geloof, daarna voor het Arbeidspastoraat en de laatste jaren voor Kerk en Zorg, rustte op de dragende grond van mijn geloof. Een heel dierbaar beeld van God is voor mij het beeld ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’. Ik voel me nu opnieuw ‘geworpen in de ruimte’, geroepen om mijn verlangen te volgen, vanuit het vertrouwen dat Gods wieken mij altijd weer opvangen.”

Afscheid
Anita van Steyn heeft 19 jaar gewerkt voor het bisdom van Breda. “Afscheid nemen vind ik moeilijk. Ik voel me zo met het bisdom en collega’s verbonden en met zo veel mensen met wie ik in al die jaren heb samengewerkt.”

Het afscheid van Anita van Steyn vindt plaats op donderdagmiddag 18 december, in het bisdomkantoor op Veemarktstraat 48. Op haar verzoek zal het bestaan in een brede ontmoeting met de gelegenheid om van haar afscheid nemen en ook met elkaar te spreken.

Deze dagen wordt een brief verzonden met de uitnodiging en een aanmeldingskaart. Geen brief ontvangen en u wilt toch graag komen? Stuurt u dan s.v.p. een email naar het hoofd secretariaat, mevrouw Addy Kanters E akanters@bisdombreda.nl.

Andere berichten