Het heilig Jaar van Barmhartigheid voor kinderen

21 december 2015

Vanwege het heilig Jaar van de Barmhartigheid zijn er bijzondere initiatieven in parochies in het bisdom. In de Jeruzalemparochie te Breda zoekt het pastoraal team actief naar wegen om kinderen te betrekken bij het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

“Al gedurende enkele jaren kennen we in onze parochie de Kinderkerk,” vertelt pastoraal werkster Ineke Leemput. “We komen iedere eerste zondag van de maand om 9.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk bijeen met jonge gezinnen. We noemen dit de Kinderkerk. De viering is aangepast aan hun vragen en behoeften al volgen we de lezingencyclus van de katholieke liturgie. Door deze vieringen loopt steeds een rode draad. Dit jaar wordt deze gevormd door het heilig Jaar van de Barmhartigheid.” De vieringen worden goed bezocht. “Ze maken ook deel uit van de voorbereiding op de Eerste Communie,” legt Ineke Leemput uit. “De eerste communicanten wonen eerst de viering bij. Daarna volgen de kinderen samen met de ouders een catechetische bijeenkomst.”

“De cyclus is al in september begonnen en loopt tot en met de viering in juli. In elke viering staat een van de werken van barmhartigheid centraal, steeds in relatie tot de lezing van de zondag. De kinderen krijgen elke viering een opdracht. Zo maken ze op speelse wijze kennis met de werken van barmhartigheid. Ze hebben een knipkaart. Wanneer ze hun opdracht vervuld hebben, zetten de ouders een handtekening. Ze mogen hun kaart laten zien aan de pastoor, die ook een handtekening zet.”

Ineke geeft enkele voorbeelden. “In de Vredesweek lazen we het evangelie waarin Jezus een doofstomme genas (Mc. 7,31-37). De kinderen hebben in gebarentaal een vredeswens geleerd en deze aan drie mensen moeten doorgeven. Met Allerzielen moesten ze iemand troosten. In juli sluit de cyclus af met een viering in de Petrus en Pauluskerk. De knipkaart is dan hopelijk vol.”

Op 4 januari, bij de startviering van de nieuwe parochie, krijgen de kinderen weer een opdracht. Ineke weet nog niet welke. “Dat blijft een verrassing. “Ik nodig de kinderen van harte uit te komen.” Deze viering is wel in de H. Laurentiuskerk te Ginneken.

(Foto: R. Mangold)

Andere berichten