Het geloof voorop: nieuwe evangelisatie in het kader van 50 jaar Tweede Vaticaans Concilie

6 juni 2012

Op woensdag 6 juni sprak de Pastorale Dienstverlening van het bisdom van Breda over het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) en nieuwe evangelisatie. Diaken René de Weerd van de kathedrale parochie gaf een inleiding, in het verlengde van de serie gesprekken over Vaticanum II die in de kathedraal plaatsvonden.

Paus Benedictus XVI kondigde het Jaar van het Geloof af in het kader van vijftig jaar Vaticanum II (1962-1965). “Het Jaar van het Geloof is volgens paus Benedictus XVI niet alleen een uitstekende gelegenheid voor een verdieping op de teksten die de concilievaders hebben nagelaten, maar ook om ons te bezinnen op onze eigen opdracht, namelijk dat Christus ons gezonden heeft om zijn Evangelie te verkondigen aan alle volken van de aarde,” aldus De Weerd.

“Niet voor niets verbindt de paus vijftig jaar Vaticanum II met de twintigste verjaardag van de publicatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk, wat hij zelf ‘een authentieke vrucht’ noemt van het Tweede Vaticaans Concilie, ‘met als doel de kracht en de schoonheid van het geloof voor alle gelovigen uiteen te zetten’.”

Zoals de constitutie ‘Lumen Gentium’ aangeeft, is de verkondiging van het evangelie de opdracht voor alle gelovigen. In zijn schrijven ‘Porta fidei’, waarin de paus het Jaar van het Geloof aankondigde, benadrukt hij het belang van evangelisatie. Die opdracht is steeds nieuw. In dat kader geeft de paus ook een aantal richtlijnen voor nieuwe evangelisatie die centraal zullen staan voor het Jaar van het Geloof.

Tijdens de bijeenkomst van de pastorale dienstverlening van het bisdom werd op die richtlijnen ingegaan. Ook werd gesproken over de betekenis van ‘Porta fidei’ met betrekking tot roeping, sacramenten en de sociale leer van de Kerk.

 

 

Andere berichten