Herstructurering dekenaten: naar twee vicariaten

13 oktober 2011

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de aanzet gegeven tot de oprichting van twee vicariaten in het bisdom van Breda, het vicariaat Middelburg en het vicariaat Breda. De komende maanden wordt een herstructurering voorbereid, waarin twee vicariaten in de plaats komen van de huidige drie dekenaten. Op woensdagavond 12 oktober spraken de bisdomleiding en de drie dekenale leidingen hierover met de dekenaatsbesturen.

Gevolg van samenvoeging parochies
De nieuwe indeling in twee vicariaten is een logisch gevolg van de samenvoeging van parochies. Parochies in het bisdom van Breda werken samen in 21 samenwerkingsverbanden, die in de toekomst steeds vaker uit één of twee parochies zullen bestaan. De samenvoeging van parochies leidt zodoende tot samenvoeging van de drie dekenaten in twee vicariaten. De lijnen worden immers korter en minder in aantal.

Vicaris, stafmedewerker, secretariaat
In de drie dekenaten was sprake van een deken, een dekenaal coördinator, een dekenaatsbestuur en een secretariaat. In de nieuwe situatie zal een vicaris opnieuw samenwerken met een stafmedewerker en wordt ook de secretariële ondersteuning gehandhaafd. Een vicariaat kent geen ‘vicariaatsbestuur’.
De vicaris is plaatsvervanger van de bisschop en direct betrokken bij het bisdombestuur. Andere bisdommen gingen het bisdom van Breda reeds voor in het omvormen van de dekenale structuur naar vicariaten.

Meer informatie
Voor de indeling van de vicariaten en achtergrondinformatie, klik hier

Het Vicariaat Middelburg dat zal worden ingericht.
 

Het Vicariaat Breda dat zal worden ingericht.

 

Andere berichten