Heiligverklaring moeder Teresa: gebedskaarten

30 augustus 2016

Op zondag 4 september zal paus Franciscus in Rome moeder Teresa heilig verklaren. Bij gelegenheid van deze bijzondere gelegenheid heeft het bisdom Roermond gebedskaarten gemaakt. De gebedskaarten zijn ook in het bisdom Breda verspreid. De heiligverklaring van moeder Teresa is een van de hoogtepunten van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Parochies en parochiekernen ontvingen een aantal exemplaren van de gebedskaart voor verdere verspreiding. “Moeder Teresa is een herkenbare heilige voor onze tijd. Velen bewonderen haar radicale inzet voor de allerarmsten in India,” aldus secretaris-generaal Ben Hartmann in de aanbiedingsbrief. “Moeder Teresa zette zich in voor de beschermwaardigheid van het leven en richtte in Calcutta huizen op waar mensen die door iedereen verlaten waren, op een waardige wijze konder sterven. Op deze manier maakte zij veel indruk. Dit engagement kwam voort uit haar diepe verbondenheid met Jezus Christus. De eucharistische aanbidding staat centraal in haar spiritualiteit en die van de Missionaries of Charity, de door haar gestichte congregatie. In haar leven getuigde zij van de eenheid van contemplatie en actie.”

 

Andere berichten