Gunstige ontwikkeling in Kerkbalans bisdom van Breda

20 januari 2009

De opbrengsten van Kerkbalans vertonen ook in het bisdom Breda een stijgende lijn. Dat was de positieve boodschap van de econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, tijdens de presentatie van de diocesane cijfers van de actie Kerkbalans. Deze bijeenkomst vond op 17 januari 2009 plaats in het bisdomkantoor in Breda. Het was de eerste keer dat het bisdom de diocesane cijfers presenteerde, nadat twee dagen ervoor de landelijke cijfers van de actie Kerkbalans waren bekendgemaakt in Utrecht. Tientallen aanwezigen woonden de bijeenkomst bij.

Stijgende opbrengsten
De opbrengsten uit de actie Kerkbalans stegen in 2007 met 3% terwijl het totaal van de kerkelijke inkomsten in dat jaar met 1% toenam.“De actie Kerkbalans maakt een belangrijk onderdeel van de inkomsten van parochies en bisdom uit. Deze houden de inflatie niet bij,” aldus de econoom. “Dit vereist dat we uiterst zorgvuldig moeten omgaan met de gelden die we binnen krijgen.”

Kerkelijke diensten
In het bisdom Breda vertonen met name de inkomsten uit kerkelijke diensten een sterke stijging. “Het is beleid van het bisdom om mensen die een kind laten dopen, een communicant of een vormeling hebben, te vragen een jaar parochiebijdrage te betalen.” In de cijfers van het bisdom is dit duidelijk zichtbaar. De econoom: “Het beleid werpt zijn vruchten af.”

Twee euro per parochiaan
Het bisdom wordt ook geconfronteerd met groeiende uitgaven. De groei van de uitgaven is iets hoger dan de groei van de inkomsten. “Gezamenlijk hebben de parochies in het bisdom een tekort van 6% op de begroting. Dit is de geldsom van € 800.000. Dit lijkt veel, maar als iedere parochiaan jaarlijks 2 euro extra geeft, is het tekort weggewerkt,” aldus de econoom.

Trotse winnaars van Kerkbalans Award
Gerrit Van Dieren, coördinator Kerkbalans Nieuwe Stijl, benadrukte het belang van een persoonlijke benadering. “Dit is een van de pijlers van de Kerkbalans Nieuwe Stijl,” zei hij. “In de praktijk blijkt dat vrijwilligers hiervoor een zekere schroom hebben. Vrijwilligers die dit werk doen, kunnen een speciale training ontvangen.”

Dat Kerkbalans nieuwe Stijl vruchten afwerpt blijkt in de St. Bernardusparochie te Ulicoten. In de pilot van deze parochie stegen de opbrengsten van Kerkblans in 2007 met liefst 14%. Deze parochie is de trotse winnaar van de Kerkbalans Award 2009. De leden van de werkgroep toonden trots de trofee die ze tijdens de landelijke presentatie van de Kerkbalanscijfers in Utrecht ontvangen hadden.

 

Andere berichten