Goede Week en Pasen

18 maart 2008

Deze week begint met de avondmis van Witte Donderdag op 20 maart het Paastriduüm . In het Paastriduüm herdenkt de Kerk, het lijden, de dood en verrijzenis van Jezus Christus. Op de pagina Geloof en Leven staat een bezinnende tekst voor de Goede Week.

Chrismaviering
Voorafgaand aan Witte Donderdag vindt de chrismaviering plaats op woensdag 19 maart om 19.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk te Goes. Tijdens deze viering zegent bisschop Van den Hende de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken én wijdt hij het heilig chrisma. Het chrisma is het sacramentele teken van de heilige Geest en wordt onder meer gebruikt bij het doopsel, het vormsel, de priester- en bisschopswijding.

Voor de chrismaviering zijn alle priesters, pastoraal werk(st)ers en diakens van het bisdom Breda uitgenodigd, zowel degenen die werkzaam zijn in de parochies, als pastorale beroepskrachten in kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen in het bisdom.

Vieringen bisschop Van den Hende
Op 20 maart, Witte Donderdag, celebreert bisschop Van den Hende om 19.00 u. de eucharistie in de St. Antoniuskathedraal te Breda. Het herenkoor onder leiding van Jan Damen verzorgt de gezangen. Aansluitend is er tot 21.00 u. gelegenheid tot aanbidding.

De Kerk herdenkt op Goede Vrijdag, 21 maart, het lijden en sterven van Jezus Christus. Deze dag is een vasten- en onthoudingsdag. Op Goede Vrijdag gaat bisschop Van den Hende voor in de kathedraal. De plechtigheid van Goede Vrijdag begint om 15.00 u. De kathedrale cantorij, onder leiding van Jan Schuurmans, ondersteunt deze viering met gezang.

Zaterdagavond 22 maart begint om 21.00 u. de Paaswake. Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de Paaswake. De Begijnhofschola, onder leiding van zr. Marie-Louise Egbers, verzorgt de gezangen.

Op Paaszondag, 23 maart, celebreert bisschop Van den Hende om 10.30 u. de eucharistie. De Kathedrale Cantorij onder leiding van Jan Schuurmans luistert deze viering op.

Andere berichten