Goede opkomst Informatiedag Priester- en Diakenopleiding Bovendonk

14 april 2015

Twaalf personen toonden op zaterdag 11 april belangstelling voor de informatiedag op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. “Het was drukker dan voorgaande jaren,” vertelt rector Schnell. “De kandidaten waren afkomstig uit verschillende bisdommen. Onder hen bevonden zich twee Vlaamse kandidaten. Het aantal priesterkandidaten was duidelijk in de meerderheid,” aldus de rector.

Roeping
De informatiedag wordt jaarlijks gehouden en heeft een vaste opbouw. Rector Schnell: “Bisschop Liesen verzorgde een inleiding, waarin hij over zijn eigen roepinggeschiedenis vertelde. Daarna wisselden de kandidaten hun eigen roepingverhaal uit. Na het middaggebed was er de mogelijkheid om tijdens en na het middageten met de huidige studenten te spreken.”

Aanmelding en toelating
De informatiedag had verder een informatief karakter. Er werd uitgelegd hoe de opleiding in elkaar zit en een toelichting gegeven op de aanmeldings- en toelatingsprocedure. Bovendonk is een opleiding, waar priester- en diakenstudenten uit verschillende bisdommen studeren. Alvorens de aanmeldingsprocedure gestart kan worden moet de kandidaat eerst contact gehad hebben met de rector van het bisdom waar hij woonachtig is en voor welk bisdom hij zal gaan studeren. De rector van het betreffende bisdom moet zijn toestemming voor de studie aan Bovendonk geven. Als een kandidaat lid is van een orde of congregatie zal de overste deze toestemming moeten verlenen.

www.roeping.nu
Voorafgaand aan Roepingenzondag in 2014 vernieuwden Bovendonk en het bisdom van Breda de roepingcampagne www.roeping.nu. Het doel van de campagne was om via sociale media goed vindbaar te zijn voor mannen die bezig zijn met de vraag of God ze roept om priester of diaken te worden.

De tien films die vanwege de campagne op YouTube werden geplaatst zijn het afgelopen jaar in totaal inmiddels meer dan 6.000 keer bekeken.

Nieuwsberichten die op de website www.roeping.nu worden geplaatst kunnen via sociale media worden gedeeld. Na het eerste jaar van de campagne blijkt dat Facebook daarbij het meest wordt gebruikt. Het nieuwsbericht over de opening van het studiejaar op Bovendonk werd 230 keer gedeeld, het nieuwsbericht over de informatiedag op Bovendonk 87 keer en een bericht over de aanstaande diakenwijding van een van de studenten is 99 keer gedeeld. Elke keer dat een bericht wordt gedeeld, verschijnt het in de timeline van gebruikers en wordt een veelvoud aan mensen bereikt.

De Grote Kapel van Bovendonk met het Christusmozaïek van www.roeping.nu. (Foto: R. Mangold)

Andere berichten