Goede belangstelling informatiedag priester- en diakenopleiding Bovendonk

20 april 2009

Op zaterdag 18 april vond op Bovendonk in Hoeven de informatiedag plaats voor jonge en oudere mannen met interesse in de opleiding en vorming tot priester of diaken. De informatiedag op Bovendonk wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van Roepingenzondag.

Goede belangstelling
Elf belangstellenden voor de priester- en diakenopleiding volgden het programma met in de ochtend een gesprek over roeping en geroepen worden, mede in het verlengde van de interviews op de website www.roeping.nu.

De conrector van de opleiding, Wiel Wiertz, leidde met bisschop Van den Hende het ochtenddeel. Geopend werd met een gedeelte uit de brief aan de Filippenzen (Fil. 2, 6-11) over de gezindheid van Jezus Christus die ook de grondslag is van de roeping tot diaken of priester, namelijk de bezieling voor en van Christus’ liefde.

Tussen de middag gebruikten de deelnemers aan de informatiedag de maaltijd samen met de huidige priester- en diakenstudenten van Bovendonk.

Het middagdeel werd verzorgd door de studierector van de opleiding Jan Brok. Hij gaf nadere informatie over de vakken en vereisten in de loop van de zes jaar durende studie met stage.

Roepingenzondag 3 mei 2009
Roepingenzondag valt dit jaar op 3 mei en heeft als thema ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’. Het landelijke thema is ontleend aan de diocesane roepingcampagne van het bisdom van Breda. Deze werd ontwikkeld in het kader van het 25-jarige jubileum van de priester- en diakenopleiding Bovendonk.

Bovendonk
De priester- en diakenopleiding Bovendonk biedt een zesjarige studie in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. De Bredase opleiding staat open voor studenten van bisdommen en van ordes/congregaties en werkt momenteel concreet samen met de bisdommen Rotterdam, Groningen-Leeuwarden, het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Antwerpen, alsmede met de Capucijnen en de Salvatorianen.

Bovendonk is tevens het contactadres voor jonge priesterstudenten die buiten het bisdom gaan studeren en voor pastorale werk(st)ers in opleiding die hun studies eveneens elders volgen.

Zie www.roeping.nu.

 

Andere berichten