‘Goed Ontmoet’ bedankt parochies voor gaven chrismamis

19 mei 2009

Op woensdag 8 april vond in Oud-Gastel de chrismamis plaats, waarin bisschop Van den Hende de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken zegende en de chrismaolie wijdde. Vertegenwoordigers van parochies uit het hele bisdom waren aanwezig om vanuit de viering de oliën mee te nemen. Zij brachten ook uit het hele bisdom gaven mee, die waren bestemd voor de stichting Goed Ontmoet, die voedselhulp geeft.

Overweldigend
“Graag willen wij alle parochies in het bisdom Breda heel hartelijk danken voor de geweldige giften die wij tijdens, en na de chrismamis hebben ontvangen,” laat de stichting bij monde van Yvonne Holland weten. “Overweldigend was het resultaat. Een bus, tot de nok toe gevuld, konden we ‘s avonds meenemen en kort daarna uitdelen aan onze cliënten. Wat waren ze blij met die luxe spullen en vooral met die prachtige handdoeken.”

Het leverde een hoop blije gezichten op. “Ook de goed gevulde enveloppen kwamen zeer goed van pas daar juist die week onze bus het begeven had. En als u weet dat we per jaar ongeveer 80.000 kilometer rijden…”

Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting danken de parochies hartelijk voor alle gulle gaven. “We hopen dat de parochies in de toekomst misschien nog eens aan ons willen denken, in gebed en/of in gaven.”

Stichting Goed Ontmoet
De stichting Goed Ontmoet is een stichting die wekelijks gratis voedselpakketten uitdeelt aan de allerarmsten. De stichting is statutair gevestigd in Bergen op Zoom, maar heeft ook uitdeelplaatsen in Roosendaal, Woensdrecht en Oudenbosch.

Goed Ontmoet berust op drie peilers. Men deelt gratis voedsel en kleding uit. Men begeleidt cliënten in samenwerking met diverse instanties om uit hun penibele situatie te geraken. Men probeert cliënten uit hun sociaal isolement te halen door de pakketten niet rond te brengen, maar ze op te laten halen en ze daardoor met lotgenoten in contact te laten komen.

De stichting, die werkt met vrijwilligers, is eind 2007 gestart en heeft recent het eerste jaarverslag en de eerste jaarcijfers gepresenteerd. Deze staan op de website in wording: www.goedontmoet.nl. De stichting is erkend door de Nationale Voedselbank en hanteert de door hen opgestelde normen.

Goed Ontmoet is afhankelijk van giften en donaties. Voor meer informatie: E info@goedontmoet.nl.

Andere berichten