God en Allah twee namen voor ‘Heer’

14 augustus 2007

In het televisieprogramma Netwerk van maandag 13 augustus deed bisschop Muskens de suggesties dat katholieken God ook Allah kunnen noemen. De naam ‘Allah’ is een Aramees woord dat ‘Heer’ betekent. In het Arabische taalgebied is het de meest gangbare Godsnaam voor moslims, joden en ook christenen. Oosterse christenen, met name de kopten, kenden deze godsnaam al voordat de islam ontstond.

Bisschop Muskens heeft gesproken vanuit zijn eigen persoonlijke ervaringen en zijn geschiedenis als missionaris in Indonesië. De uitspraak van bisschop Muskens geeft zijn persoonlijke mening weer. Hij heeft deze gegeven binnen de context van een interview, waarin hij spreekt over zijn naderend afscheid als bisschop van Breda. Het idee om God ‘Allah’ te noemen binnen de katholieke liturgie in Nederland is niet besproken als onderdeel van diocesaan beleid, of als beleid van de Nederlandse kerkprovincie.

Sinds mensenheugenis wordt gezocht naar de juiste woorden om de grootheid van God uit te drukken. De Bijbel geeft vele tientallen verschillende Godsnamen om de Almachtige te benoemen en aan te roepen. De naam ‘Allah’ is een Aramees woord dat ‘Heer’ betekent. In het Arabische taalgebied is het de meest gangbare Godsnaam voor moslims, joden én christenen. Christus zelf zegt in Marcus 15, 34: “Eloï, Eloï, lama sabaktani.” Eloï is hier dezelfde stam als Allah.

De Aramese oorsprong van het woord betekent dat het bestond voordat de Koran op schrift gesteld werd. Oosterse christenen, met name de kopten, kenden deze godsnaam al voordat de islam ontstond.

Het is vooral de culturele context die bepaalt welke Godsnaam in een bepaalde cultuur het meest gebruikt wordt.

Bij de presentatie van zijn autobiografie Wees niet bang in 2004 suggereerde bisschop Muskens reeds in verschillende interviews God ook aan te spreken met Allah. In Indonesië, waar bisschop Muskens acht jaar woonde en werkte, in dienst van de bisschoppenconferentie aldaar, noemen katholieke gelovigen God in de liturgie ook Allah. De liturgische teksten en boeken uit die liturgie zijn goedgekeurd door Rome.

Als moslims en christenen God met dezelfde naam aanspreken, draagt dit bij tot het harmonisch samenleven van beide religies.

Andere berichten