Gezinsactiviteit Asielzoekerscentrum ‘De Boschpoort’

11 februari 2015

Op woensdag 28 januari werd een gezinsmiddag georganiseerd in het Asielzoekerscentrum ‘De Boschpoort’ te Breda. Martijn Kurstjens coördineerde de activiteit. Hij is projectmedewerker binnen het Sint Franciscuscentrum voor het diaconale project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’.

Dit project richt zich op het opzetten van nieuwe diaconale activiteiten in de stad Breda en omgeving. Bij de presentatie van het project voor PCI’s op 18 en 20 november 2014 werd al aangegeven dat na een inventarisatie gedacht werd aan activiteiten voor bijvoorbeeld de nieuwe asielzoekers in de voormalige Koepelgevangenis in Breda.

Op 28 januari was de eerste activiteit een feit: een gezinsmiddag voor de families in ‘De Boschpoort’. Martijn Kurstjens: “De middag was een groot succes. Er waren ongeveer vijftig deelnemers, uit onder meer Syrië en Eritrea, die enthousiast meededen met verschillende spellen zoals voetbal, spelen met lego en ‘map it’, een spel waarbij je op een landkaart aangeeft waar je vandaan komt en een wens uitspreekt. Door spel en persoonlijke gesprekken hebben de bewoners een fijne middag gekregen en zijn ze bereid gevonden om in te toekomst bij soortgelijke middagen mee te helpen.”

“Het doel van de middag was om kennis te maken met de gezinnen in ‘De Boschpoort’ en ze een gezellige dag te geven. We hopen mensen met de activiteiten een mooie middag en zo een relatief fijne herinnering te geven voor als men later terugdenkt aan het verblijf in ‘De Boschpoort’. En we hopen door de activiteiten de onderlinge betrokkenheid en samenhang binnen de gezinnen te vergroten,” aldus Martijn.

Door de positieve reacties van de bewoners, woon-, en activiteitenbegeleiders, is besloten om in februari de tweede gezinsmiddag te organiseren. Zo is de eerste gezinsmiddag een aanzet tot meer activiteiten voor en met de asielzoekers. Vanwege het project is daarbij vooral oog voor gemeenschapsopbouwende activiteiten.

(Foto: Bisdom van Breda)

‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’
Het project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’ startte op 1 september 2014. Het project beoogt nieuwe mensen op het spoor te komen die zich in willen zetten en wil door diaconale activiteiten het geloof aan mensen laten zien. Het project richt zich op het opzetten van nieuwe diaconale activiteiten in de stad Breda en omgeving. Het wordt uitgevoerd binnen het Sint Franciscuscentrum. Dit is het centrum in het bisdom van Breda voor diaconale actie, geloofsverdieping en vorming. Het project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’ heeft een looptijd van vijf jaar en wordt uitgevoerd door Martijn Kurstjens (0,5 fte).

 

Andere berichten