‘Gezamenlijk bijdragen aan één doel is een mooi gebaar’ (Chrismamis 2016)

26 maart 2016

In het kader van de diaconie brengen parochianen hun gaven aan in de Chrismaviering om gezamenlijk bij te dragen aan het doel van de viering. De heer André Clyncke, koster van de Willibrordusbasiliek in Hulst, is namens de parochie naar de Chrismaviering geweest. Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid geeft de diaconale inzameling van de chrismamis 2016 een bijzondere betekenis.

Het moment na de Chrismaviering is voor Clyncke zowel ‘nuttig’ als ‘aangenaam’: “Het is een goed moment om bij te praten en de verbondenheid met andere vrijwilligers en voorgangers te ervaren. Dit jaar was vooral het sluiten van verschillende kerken een onderwerp van gesprek. Door er samen de schouders onder te zetten en samen te werken proberen we hier toch weer positiviteit uit te halen."

Aandragen van de gaven tijdens de chrismamis 2016. (Foto: J. Wouters)

In de Willibrordusbasiliek worden de Werken van Barmhartigheid en de organisaties die hulp bieden aan kwetsbaren tentoongesteld in de straalkapellen van de basiliek. Clyncke vindt het bijzonder mooi hoe men de zeven werken van barmhartigheid in de kapellen een gezicht hebben gegeven. "In de ‘sprekershoek’, waarin vijf gastsprekers over de barmhartigheid komen spreken, vond ik de visie van Leo Fijen bijzonder: hoe je barmhartig kunt zijn in het dagelijks leven, in het persoonlijke contact en het belang van ‘oor hebben voor elkaar’. Op de avond met Paul Verbeek kwam barmhartigheid in de persoon van de heilige Franciscus aan de orde. Beide avonden hebben me geraakt."

André Clyncke.

 

Andere berichten