Getijdengebed in de parochie: diocesane korendag

22 april 2015

Het Tweede Vaticaans Concilie riep de leken op om het getijdengebed te bidden. Dit heeft geleid tot een grotere interesse voor het officiële gebed van de Kerk. In verschillende parochies en parochiekernen bestaat de mogelijkheid regelmatig het getijdengebed te bidden.

Het Sint Franciscuscentrum en de Diocesane Sint Gregoriusvereniging sloten bij deze ontwikkeling aan door de korendag in het teken te stellen van deze ontwikkeling. De dag vond plaats op zaterdag 19 april in de inspirerende ruimte van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Ongeveer 50 koorzangers waren naar Bergen op Zoom gekomen voor deze dag van zang en ontmoeting.

In de ochtend presenteerde Ruud Huijbregts uit Eindhoven verschillende mogelijkheden van het getijdengebed. Hij deed dit in een afwisseling van zang en woord. Zelf is hij betrokken bij het getijdengebed in de heilige Catharinakerk in het centrum van Eindhoven. In deze kerk wordt op gezette tijden rond het middaguur het getijdengebed gebeden. Hij benadrukte dat het een heilzame ervaring is om midden in de drukte van de stad het getijdengebed te bidden. Het is een voorwaarde dat er rond zo’n kerk een groep bestaat die het gebed wil dragen. Volgens Huijbregts vraagt het getijdengebed om regelmaat. Het gebed zelf volgt de uren van de dag. Het is in een parochie vrijwel onmogelijk om het ritme van abdijen en kloosters te volgen maar er bestaan wel mogelijkheden om onderdelen als de vespers of het middaggebed dagelijks of wekelijks te bidden.

(Foto: R. van Quekelberge koorkring Zeeuws-Vlaanderen)

In de middag konden deelnemers kiezen uit workshops. De zangpedagoog Frank Hermans verzorgde een workshop rond stemvorming en besteedde nadrukkelijk aandacht aan ademhalingstechnieken. Ruud Huijbregts zelf oefende meerstemmige gezangen in. De zangers sloten de dag af met het gezamenlijk zingen van het ‘nunc dimittis’, de lofzang van de Simeon. De Kerk zingt deze tijdens de completen, het gebed dat de dag afsluit.

De deelnemers waren tevreden. Pastoor Akkermans van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal was blij met de aangereikte mogelijkheden. “Je maakt op zo’n dag kennis met andere vormen van gemeenschapszang. Ik was het eens met Ruud Huijbregts toen hij zei dat het getijdengebed een zekere regelmaat verlangt. Het is een viering die een eigen benadering vraagt en geen vervanging vormt voor de eucharistie.” Rina Maas zingt in het Lambertuskoor van Wouw. “Ik ben vertrouwd met het getijdengebed omdat ik regelmatig naar de trappisten in Zundert ga. Ik vind het een mooie informatieve dag waarbij ook aandacht bestaat voor het reciteren van psalmen. Ik ga met een goed gevoel naar huis.”

  • Op YouTube geeft pastoor Han Akkermans uitleg over het getijdengebed in een film van het bisdom van Breda
    Bekijk de film!
     

 

Andere berichten