Gesprekken met pastorale beroepskrachten over integratie van mensen met een beperking

28 februari 2012

Op 14 februari startte Myriam de Jong-Smits met haar rondgang langs de pastorale teams in de provincie Zeeland. Het team van de parochie H. Maria Sterre der Zee was het eerst aan de beurt. Myriam de Jong-Smits, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom, voert het inclusieprogramma uit.

Deelname aan het parochieleven
Het inclusieprogramma is één van de diaconale projecten van het bisdom. Het beoogt de volwaardige deelneming van mensen met een beperking aan het parochieleven te bevorderen. "Het allereerste doel van mijn rondgang is dat pastorale beroepskrachten informatie krijgen over het inclusieprogramma en zich bewust worden van de aanwezigheid van mensen met een beperking in hun parochies. Daarnaast presenteer ik het eerste project binnen dit inclusieprogramma en vraag ik daarvoor hun medewerking.”

Op zoek naar contactpersonen
Volgens Myriam de Jong-Smits reageerde het team van Oost-Zeeuws-Vlaanderen enthousiast. “Ze waren bereid hun medewerking te verlenen aan het project en begonnen meteen namen op te sommen van contactpersonen. Het gaat om mensen die zicht hebben op de populatie van de verschillende parochiekernen. Zij weten of er mensen met een beperking in hun parochiekern wonen en in welke mate zij actief zijn in de parochie. Sommigen van deze contactpersonen zijn bij mensen met een beperking betrokken door hun eigen situatie,” aldus de Jong-Smits.

Instellingen voor mensen met een beperking
In Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn verschillende instellingen voor mensen met een beperking. Myriam de Jong-Smits noemt huizen in Clinge, Sint Jansteen en Hulst. “Daarnaast wonen er ook mensen met een beperking bij hun ouders. Via de contactpersonen hopen we zicht te krijgen op de vragen en behoeften van mensen met een beperking. Tevens willen we weten of zij al, als vrijwilliger of kerkganger, bij de parochie betrokken zijn. Deze inventariserende rondgang vormt de eerste fase van mijn project. Het gaat hier om de bewustwording van pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.”

Myriam de Jong-Smits voert de gesprekken met de pastorale teams in de periode van 14 februari 2012 tot en met 28 maart 2012.

De sociale leer van de Kerk
Het bisdom van Breda geeft sinds 2009 nieuwe impulsen aan de diaconie via ‘diaconale centra’. Vanwege de sociale leer van de Kerk ontplooit en ondersteunt het bisdom initiatieven ten behoeve van de diaconie en de zichtbare gelovige uitstraling daarvan. Andere initiatieven zijn onder mee: diaconale werkbezoeken van de bisschop, de Antoniusacademie, de Diaconale Stad Roosendaal

Het inclusieprogramma en andere diaconale activiteiten worden financieel mede mogelijk gemaakt door Skanfonds. www.skanfonds.nl

Lees ook op deze site: ‘Bisdom van Breda start project voor meer integratie van mensen met een beperking’ (12 Januari 2012). Klik  hier
 

Andere berichten