Geslaagde oefenplaats voor de Heilige Geest

18 juni 2007

Ongeveer 10 kinderen luisteren in de kapel van Centrum Bovendonk te Hoeven naar een monnik. Hij zingt en legt uit wat gebed voor hem betekent. Op hun beurt vertellen kinderen hoe zij bidden. De monnik vertelt dat bidden helpt om bevriend te zijn met God. De bijeenkomst mondt uit in een kort gebedsmoment. “Gloria in excelsis Deo”, zingt het kleine groepje in de verder lege kapel.

Bovendonk als kasteel
Dit was een van de activiteiten op de eerste diocesane navormseldag van het bisdom Breda. Deze vond plaats op zondag 17 juni 2007. Ongeveer 100 vormelingen kwamen bijeen om zoals bisschop-coadjutor Van den Hende het uitdrukte “te oefenen wat de heilige Geest in je kan doen.” Dit deden ze door mee te doen in een toneelstuk, mee uitgevoerd door theatergroep Vivalaveste uit Breda. Voor de gelegenheid was Centrum Bovendonk omgetoverd tot kasteel Vuria waar prinses Ecclesia (gespeeld door Yvette Vogels) samen met haar vader koning Albern, haar zus prinses Evesa en de hofhouding leefde.

Mortia verslagen
“In dit kasteel was alles pais en vree,” vertelt Yvette het verhaal. “Een jaar geleden klopte Mortia aan de poort en vroeg in het kasteel te mogen wonen. Gastvrij als we waren, lieten we haar toe met fatale gevolgen. Ze bouwde een muur om het haardvuur zodat we ons niet meer konden warmen. Allemaal werden we besmet met de ziekte van Lauw. Dit kwam op allerlei manieren tot uiting. Toen de kinderen kwamen, lieten de toneelspelers duidelijk zien hoe lauw ze waren.
We daagden de kinderen uit om ons te helpen. Zo bezochten ze verschillende spelers. Dezen waren op twintig locaties in en buiten het gebouw. Wanneer ze genezen waren, kregen de kinderen een ‘sleutelkaart’. Als ze die inleverden werd een deel van de muur die Mortia opgetrokken had, afgebroken.”
Op het eind van het spel was de muur gevallen en Moria wanhopig. Het vuur brandde weer. Iedereen trok met het brandende vuur in hun midden naar de kerk in Hoeven, waar een eucharistieviering de dag afsloot.

Roerende verhalen van kinderen
“Door deze spelvorm kwam er veel naar boven,” meldt Wendy Metsaars (prinses Evesa). “Ik speelde het jongere zusje van Ecclesia. Mijn medebewoners luisterden niet naar mij. Kinderen gaven me allemaal tips. Een meisje vertelde me op mijn beurt te wachten. Een ander adviseerde mij de ander aan te kijken. Ik werd geraakt door het verhaal van een kind dat vertelde dat zij hetzelfde meemaakte als prinses Evesa. Ook naar haar luisterde nooit iemand. Kinderen leren zo hoe ze iemand kunnen helpen. Na het bezoek van een groep kinderen was ik niet meer lauw. Na vijf minuten moest ik weer in lauwheid vervallen. Dat was niet altijd even gemakkelijk,” lacht ze.
Vivalaveste is een theatergroep uit Breda. De groep bestaat één jaar. Ze richten zich op improvisatietoneel. “Het was voor ons de eerste keer dat we in kerkelijk verband speelden,” vertellen Wendy en Yvette.

Doorgaan met oefenen
Bisschop-coadjutor van den Hende en verschillende vormheren waren de celebranten in de afsluitende eucharistieviering. Bisschop Van den Hende vertelde dat hij hoopt dat de vormelingen door blijven gaan met oefenen, zoals ze oefenden door de bewoners van kasteel Vuria te helpen. “De Geest geeft de lange adem die hiervoor nodig is.”

Andere berichten