Gerrit van Dieren neemt afscheid: “Ik ben elke dag met plezier naar mijn werk gegaan”

23 mei 2018

Op vrijdag 18 mei 2018 was het officieel de laatste werkdag van Gerrit van Dieren, administrateur op de afdeling financiën van het Bisdom Breda. Hij bereikte op zondag 20 mei de pensioengerechtigde leeftijd. Tijdens een korte bijeenkomst in het bisdomkantoor nam hij op donderdag 17 mei afscheid van zijn collegae. Bij deze gelegenheid karakteriseerde Marianne Aarts, de econoom van het bisdom Gerrit als een stille kracht achter de schermen. “Je merkt pas echt wat Gerrit doet als hij er niet meer is,” zei ze in haar toespraak. Ze wenste Gerrit van Dieren alle goeds toe in de periode die komt. Als dank ontving hij een vaas met het bisdomwapen.

Gerrit is in juni 2000 op het bisdomkantoor begonnen. “Ik reageerde op een advertentie in de krant,” vertelt hij desgevraagd. “Ik werkte hiervoor bij een winkelketen en deed financiële controles door het hele land. Binnen deze keten sprak men steeds meer over fusies en kostenbesparingen. Ik besloot uit te zien naar iets anders. Daarnaast wilde ik dichter bij huis werken. De advertentie sprak me aan ook omdat het geloof op het bisdom een rol speelt. Ik heb gesolliciteerd, ben aangenomen en heb daar geen moment spijt van gehad. Ik ben elke dag met plezier naar mijn werk gegaan. Dat komt ook door de goede sfeer op het bisdomkantoor.”

“Ik ben begonnen met het controleren van de jaarrekeningen van de parochies,” zegt Gerrit. “Dat was toen nog kleinschaliger. Je werkte vaak in de sacristie of in de pastorie. Je controleerde de boeken, had vervolgens een gesprek met iemand van het bestuur. In die tijd werd er op verschillende manieren gewerkt. Na de controle schreef ik een rapport en stuurde dat naar de econoom. Hij las dit door, maakte eventueel op- en aanmerkingen en stuurde het vervolgens naar het bestuur van de parochie. Ik merkte dat parochiebesturen het op prijs stelden dat er iemand van het bisdom kwam.” ” Gerrit heeft het werk in de parochies zien veranderen. “Doordat parochies gefuseerd zijn en sommige parochiekernen een eigen boekhouding kennen, neemt de controle meer tijd in beslag. En door de komst van Navision is de administratie meer gestroomlijnd. Het is professioneler geworden.”

Van Dieren hield zich niet alleen bezig met de controle van de parochierekeningen. Hij nam ook taken van Gerard de Rooij, de toenmalige econoom, over. Gerrit noemt het lidmaatschap van de Interdiocesane Werkgroep Administrateurs (IWA) en de Interdiocesane Commissie Geldwerving. “Vooral die laatste kostte veel tijd. In 2007 startten we met de Actie Kerkbalans Nieuwe Stijl, waarbij een nieuw onderdeel de doelgroepenbenadering is. We overlegden vrij frequent en pilotparochies stelden zich beschikbaar om facetten van Kerkbalans nieuwe stijl uit te proberen. Daarnaast bestelden parochies bij ons hun materiaal. We distribueerden de bestellingen zelf, meestal in december. In de Interdiocesane Werkgroep Administrateurs bogen we ons over verschillende financiële zaken zoals de afstemming van de diocesane regelingen en de automatisering.”

In juni 2012 kreeg Gerrit te maken met een functieverschuiving. Hij werd administrateur van het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie. Hieronder valt ook de administratie van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Daarbij kwam ook de zorg voor de boekhouding van de Nationale Raad voor Liturgie (NRL). Hij kwam daardoor minder in de parochies: “Dat vond ik wel eens jammer.”

“Nu ik met pensioen ga hoop ik te kunnen genieten van mijn hobby’s. Ik volg graag het wereldgebeuren in het bijzonder de economische ontwikkelingen. Ik tuinier graag en hoop samen met mijn vrouw mijn vrije tijd door te brengen.” Hij blijft na zijn pensionering bij het bisdom betrokken. Voor de administratie van het SRKK en het CIO komt er een opvolger, maar Gerrit van Dieren blijft de administratie van de NRL doen. Daarnaast kan de afdeling financiën in voorkomende gevallen zijn hulp inroepen.

 

Andere berichten