‘Geroepen om vrienden van Christus te zijn’ (jaar van de priesters)

2 oktober 2009

Op donderdag 1 oktober verzorgde bisschop Van den Hende in het centrum Vronesteyn te Voorburg de diesrede van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn. De bisschop was gevraagd een inleiding te houden over het jaar van de priesters en de priesterroeping.

Rector Wim Bakker heette de bisschop van Breda en vicaris-generaal Verbakel van het bisdom Rotterdam welkom op de 21e dies natalis.

Innerlijke vernieuwing
Bisschop Van den Hende: “Paus Benedictus heeft het jaar van de priesters uitgeroepen met een duidelijke bedoeling. In zijn brief aan het begin van het jaar van de priesters zegt de paus dat het jaar van de priesters ‘wil bijdragen aan het intensiveren van het streven van alle priesters naar een innerlijke vernieuwing, voor een nog sterker en daadkrachtiger getuigenis voor het evangelie in de wereld van vandaag’.”

‘Vrienden van Christus’
De bisschop ging allereerst in op de roeping van de mens in algemene zin om daarna in te gaan op de specifieke roeping tot priester. Bisschop Van den Hende: “Hoe kunnen we de specifieke roeping van de priester omschrijven of verwoorden? In de voornoemde brief aan het begin van het jaar van de priesters zegt de paus dat de priesters geroepen zijn om ‘vrienden van Christus’ te zijn: ‘Op bijzondere wijze zijn de priesters door Christus geroepen, uitgekozen en uitgezonden’.”

Onderhoud van roeping
Daarna ging de bisschop in op het onderhouden van de roeping. Voor het onderhouden van de van God gekregen roeping noemde hij vier gaven van God: het woord van God, het gebed, het sacrament van boete en verzoening, het sacrament van de eucharistie.

Jaar van de priesters en de Kerk
Het jaar van de priesters is bedoeld als een stimulans voor priesters om te streven naar innerlijke vernieuwing met het oog op een evangelisch getuigenis in de wereld van nu. Bisschop Van den Hende: “Wanneer het over de priesters gaat, dan is de gehele Kerk daarmee gemoeid. Het heeft ook alles te maken met de samenwerking met vernieuwd en verdiept enthousiasme tussen de ambtsdragers en de andere charismata in de Kerk, om te komen tot een impuls voor een nieuw engagement van de Kerk bij verkondiging en getuigenis van het evangelie van de hoop en de liefde in alle delen van de wereld.”

De inleiding van de bisschop werd uitgereikt als brochure. Download deze brochure. Klik hier

Andere berichten