Geloofsgesprek met zuster Maria Magdalena, priorin van Sint-Catharinadal

27 november 2012

Op zondag 2 december zendt Omroep RKK een Geloofsgesprek uit met zuster Maria Magdalena van Bussel O.Praem., priorin van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal. Het Geloofsgesprek wordt uitgezonden voorafgaand aan de uitzending van de eucharistieviering vanuit de H. Michaelkerk te Breda.

In het Geloofsgesprek spreekt Leo Fijen met de priorin over de roeping tot het religieuze leven en hoe de gemeenschap daarin een positieve rol speelt.

De kracht van de gemeenschap
“Je maakt een keuze en die moet je elke dag opnieuw bevestigen met je leven,” vertelt zuster Maria Magdalena. “Dat geldt voor mensen binnen het klooster en buiten het klooster. Daardoor kun je ook sterker worden. Het is de kracht van de gemeenschap dat je het nooit alleen hoeft te doen.”

Zuster Maria Magdalena in gesprek met Leo Fijen. (Foto: bisdom van Breda)

‘Ik leef van de trouw die ik ontmoet’
“Een mens alleen kan heel weinig. Het is alleen omdat je enkelingen bijeen brengt met hun rijkdom van hart en geest en hun mogelijkheden, dat je samen tot enorme dingen in staat bent. Er hebben hier zoveel generaties van zusters geleefd, die door zijn gegaan onder moeilijke omstandigheden. Dat gaat soms met strijd gepaard, maar ook met vreugde omdat je elkaar draagt,” aldus de priorin. “We hopen dat uit te dragen in deze tijd waarin het individu zo belangrijk is. Ik leef van de trouw die ik ontmoet in mensen en door omstandigheden heen. Het is die trouw die we elkaar moeten aanreiken.”

Roeping en opdracht
“We hopen dat we iets bij kunnen dragen aan deze wereld. Niet omdat we beter zijn, maar omdat we iets willen uitdragen wat de moeite waard is. De persoon van Christus die leven geeft, en die mensen blijft roepen.”

Zuster Maria Magdalena: “Wat er ook gebeurt en hoe de tijden soms ook tegen ons werken, we hebben zo’n belangrijke opdracht dat we door moeten gaan. Als we niets doen, zal er veel verloren gaan. Dat kunnen we ons niet permitteren, want dat hebben we niet beloofd.”

Uitzending
Uitzending zondag 2 december, Nederland 2
10.10 uur: Geloofsgesprek
10.30 uur: Eucharistieviering vanuit de H. Michaelkerk, celebrant: W. Wiertz

De Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal in Oosterhout. (Foto: bisdom van Breda)

 

Andere berichten