Geloofsgesprek met bisschop Liesen

8 februari 2012

Op zondag 5 februari was bisschop Liesen te gast bij Leo Fijen in het Geloofsgesprek. Het geloofsgesprek werd uitgezonden voorafgaand aan de tv-uitzending van de eucharistie, die voor het eerst uit de H. Michaelkerk te Breda kwam.

De uitzending van het Geloofsgesprek combineert een interview met de bisschop met beelden van de installatieviering op zaterdag 28 januari.

Achterin de kathedraal, staand bij de glasplaat met de namen van alle bisschoppen van Breda, geeft de nieuwe bisschop van Breda aan: “Het is bijzonder om je naam daar zo aan de muur te zien in de lijst van de bisschoppen.” Om er iets later in het gesprek aan toe te voegen: “Je voelt dat je in een lijn staat, in een apostolische successie, in een apostolische opvolging.”

Mgr. Liesen bij de glasplaat  in de H. Antoniuskathedraalmet de namen van de bisschoppen van Breda.

Gekoppeld aan het bisdom
“Als dit op je weg komt, dan word je gekoppeld aan een bisdom dat je op zich nog niet vertrouwd is. Ik ben er geboren, ik kom er vandaan, maar de plaatsen en de mensen zijn mij na 35 jaar niet meer zo vertrouwd. En dan begint dat weer: kennismaken. En dan groeit er een band.”

“Iemand heeft bisschop worden wel eens vergeleken met een soort huwelijk. Dat leek me toen niet zo logisch. Maar bij nader inzien, als je een bisschopswijding goed bekijkt, zie je: al die vragen die je gesteld krijgt, die gaan allemaal in die richting dat je het met je hele hebben en houden wilt doen. En de antwoorden, voorgeschreven maar ook echt gewild, zijn ‘ja dat wil ik’. En dat is wat je in een huwelijksviering altijd hoort: ‘ja dat wil ik’.”

Mgr. Van den Hende begroet mgr. Liesen na de inbezitname van de zetel.

Een boodschap voor het bisdom
Gevraagd naar een boodschap voor het bisdom van Breda en of God een plan heeft met het bisdom, vertelt de bisschop: “Ik denk dat de boodschap is dat er heil is, dat er hoop is, dat God daar garant voor staat en dat Hij ons uitnodigt om daar op in te gaan. Wij mogen op de uitnodiging van God ingaan. Dat doen we niet ieder alleen. Dat doen we gezamenlijk en dat geeft ons ook de kracht. Als er een boodschap is voor het hele bisdom, dan is het dat. Dit is een stukje van Gods geschiedenis met ons. Hij biedt ons dat aan. Laten we het aannemen en tot vrucht brengen.”

‘De manier waarop we zelf leven’
En wat vraagt de bisschop van het bisdom in het ‘huwelijk’? “Ik vraag tijd en geduld,” lacht hij, “om elkaar goed te leren kennen. En ik vraag ook bereidheid dat onze gezamenlijke inzet vruchtbaar wordt. Een goed huwelijk, als God dat geeft, wordt ook vruchtbaar.”

“De Kerk is geroepen om vruchtbaar te zijn. Dat willen wij met elkaar ook. En dat mag zich vertalen in allerlei activiteiten die we samen doen. Maar vooral en in de eerste plaats in de manier waarop we zelf leven. Dat mag vruchtbaar worden voor anderen,” aldus de nieuwe bisschop mgr. Liesen.

Mgr. Liesen tijdens zijn dankwoord uit aan het einde van de viering, waarin hij de bisschopszetel in bezit nam.

 

Andere berichten