Geloofsgesprek: Kinderen en de blijde boodschap

7 januari 2018

In het Geloofsgesprek op 7 januari vertellen pastoor Lars Peetam en Peter van Hoof van de Advenstactie over het Driekoningen zingen. Ze doen vanuit de Sint Laurentiuskerk. Lars Peetam: “Met het Driekoningen zingen vieren de kinderen de geboorte van Jezus. Ze trekken eropuit in de wijk en verkondigen mensen, verkleed als koningen, de blijde boodschap.”

In Duitsland is het Driekoningen zingen een bekende traditie. De Adventsactie hoopt dat het ook in parochie in Nederland nog meer ingang vindt. Peter van Hoof: “In Duitsland halen kinderen jaarlijks grote bedragen op voor kinderen die in moeilijke situaties leven. Kinderen die zich inzetten voor andere kinderen, is een heel sterk concept.” Peter van Hoof vertelt over een van de project die de Adventsactie steunt, een project van Zusters van de Goede Herder in Burkina Faso. “Jonge moeders vormen daar een kwetsbare groep. De zusters vangen heb op, geven hulp en onderwijs. De zusters helpen de meisjes met een klein duwtje om hun eigen leven weer op te bouwen.”

Het Geloofsgesprek is opgenomen bij de kerststal in de Laurentiuskerk. Dat God mens wordt “is een geloofsmysterie, een geloofsgeheim, waar je in thuis mag komen,” legt Lars Peetam uit. “In ge-heim zit het woord ‘heim’, ‘thuis’. Je wordt opgenomen als het ware in dat geheim dat God liefde is en dat die liefde naar ons toe komt.”

Het was voorlopig de laatste mediaviering vanuit de Laurentiuskerk. Na twee jaar neemt pastoor Han Akkermans het stokje over. Op 14 januari vindt de eerste mediaviering vanuit de basiliek in Oosterhout plaats. Lars Peetam vertelt dat het ontzettend leuk was om telkens een mooie eucharistieviering te verzorgen als parochie met kerkgangers, koorleden en alle vrijwilligers die eraan meewerkten. De Parochie van de Heilige Familie bestaat sinds 1 januari 2016. “Doordat we de mediavieringen mochten verzorgen, konden we samen iets nieuws gaan doen, iets wat nog niemand van ons had gedaan. We hebben daar onder andere ons projectkoor aan over gehouden, met leden van verschillende koren uit onze parochie, die met heel veel plezier in de mediavieringen hebben gezongen.”

Andere berichten