Geloofsfeest in vicariaat Middelburg (Jaar van het Geloof)

10 juni 2013

Een mooie zondagmiddag in Zeeland. Een grote groep gelovigen trekt, biddend en zingend in processie door de dorpskern van Kwadendamme. Dit was een van de hoogtepunten van het Geloofsfeest van het vicariaat Middelburg.

Jaar van het Geloof
Dit Geloofsfeest vond plaats in het kader van het Jaar van het Geloof. De leiding van het vicariaat combineerde het feest met de Sacramentsprocessie in Kwadendamme, die dit jaar voor de zesde keer uittrok. Zo kwamen op zondag 9 juni gelovigen uit het hele vicariaat bijeen oor een feestelijke viering in de H. Bonifaciuskerk te Kwadendamme.

(Foto’s: R. Mangold)

Eucharistieviering
Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Onder de concelebranten bevond zich pastor Leo Peeters die exact vijfenveertig jaar geleden door bisschop Ernst in deze kerk tot priester was gewijd. Een parochiekoor dat bestond uit leden van Sint Caecilia en Singing voices onder leiding van Sus Peeters, verzorgde de muziek. De harmonie Con Affezione verleende haar medewerking.

Sacramentsdag
Men vierde de liturgie van Sacramentsdag. In zijn homilie stond de bisschop stil bij het gegeven dat Jezus op het eerste gezicht onmogelijke dingen van mensen vraagt. Hij vraagt aan zijn leerlingen met vijf broden en twee vissen een menigte van 5.000 mannen te voeden. Maar de leerlingen doen wat Jezus zegt en ze werken in geloof mee. De eucharistie brengt ons in contact met Christus, en als we in contact komen met Hem kan ook bij ons het onmogelijke gebeuren, aldus de bisschop.

Processie
Na de feestelijke viering stelden de deelnemende groepen zich op voor de processie. Voorafgegaan door de harmonie Con Affezione verzamelden verschillende groepen zich rond de relikwie van Bonifacius en het mooi versierde Mariabeeld van de parochiekern Kwadendamme.

Bedevaartgroepen
Er trokken bedevaartsgroepen uit het bisdom mee, zoals die van Kevelaer, Beauraing en Banneux, deelnemers aan de WJD-reis naar Paramaribo en Rio de Janeiro, zouaven, een groep van de Maria-Ommegang, eerste communicanten uit Kwadendamme, kinderen van de kindernevendienst en de zangkoren van de parochie.

Klederdracht
De traditionele cultuur in het vicariaat werd zichtbaar gemaakt door de klederdrachtgroepen “Pront en Content Brabant” en “Mooi Zeeland.” Deze laatste droeg de katholieke klederdracht van de streek. De bisschop en vicaris Verbeek, die afwisselend de monstrans met het Allerheiligste droegen, sloten de processie af.

Tientjes voor de WJD’ers
Na het feestelijk lof in de kerk volgde een gezellig samenzijn in de tuin van het parochiehuis. De deelnemers genoten van de Bonifaciuskoek, maar lieten zich het Bonifaciusbier ook goed smaken. Onderwijl verkochten de jongeren die naar Rio gaan hun tientjes van de rozenkrans om zo de kosten van de reis te drukken. De opbrengst bedroeg € 190.

‘Alles was even goed’
De parochiekern kijkt terug op een geslaagde dag. “Het was een mooie dag,” aldus Marga van de Plasse uit Kwadendamme. “Ik kan niet zeggen welk onderdeel ik het meest geslaagd vond. Alles was even goed.”

Geloofsfeest vicariaat Breda
Op zaterdag 22 juni viert ook het vicariaat Breda een Geloofsfeest. Dit vindt plaats in de Franciscuskerk, Belgiëplein 4 te Breda-Noord vanaf 15:00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). Hoogtepunten van dit feest zijn een voorstelling van de zandtovenaar Gert van der Vijver, bekend van o.a. The Passion, kinderprogramma’s op televisie en de ledendag van de KRO en een eucharistieviering waarin bisschop Liesen hoofdcelebrant is (19:00 uur).

Aanmelden voor het Geloofsfeest van het vicariaat Breda s.v.p. voor dinsdag 18 juni a.s. via E vic.breda@bisdombreda.nl (vermeld de namen en leeftijden van de deelnemers).

(Foto’s: R. Mangold)

 

Andere berichten